Nieuwe speeltuigen aan standbeeld van Tijl en Nele

Het speelterrein op het pleintje van het standbeeld van Tijl en Nele tussen de Charles Decosterlaan, Uilenspiegelpad, Magere Schorre, Keuvelhoekstraat en Gladiolenlaan in Knokke-Heist krijgt er binnenkort in het kader van het Masterplan Spelen en Verpozen nieuwe speeltoestellen bij.


Hiervoor heeft het gemeentebestuur een opdracht toegekend aan Mekano Play uit Kinrooi. Deze firma zal nog dit jaar zorgen voor zowel de plaatsing van de toestellen als voor het onderhoud ervan. De nieuwe speeltoestellen passen binnen de opwaardering van het Tijl en Neleplein.

Beweegbank

Als kers op de taart komen er dus ook enkele toestellen in het thema van Tijl en Nele en zelfs een beweegbank voor actieve senioren. Het totale kostenplaatje bedraagt 46.343 euro, btw incluis.