Hinder door inspectie spoorwegbrug

Infrabel voert vandaag van 9 tot uiterlijk 16 uur een veiligheidsinspectie uit aan de onderzijde van de spoorwegbrug in de Westkapellestraat, ter hoogte van de H. Conciencestraat in Heist. Die inspectie verloopt met een hoogtewerker. Tijdens de werkzaamheden zullen verkeersmaatregelen van toepassing zijn. Zo wordt het kruispunt Westkapellestraat-Hendrik Conciencestraat afgesloten. Er is alleen plaatselijk verkeer toegestaan in de H. Conciencestraat en de Westkapellestraat (tussen Breed Veertien en Onderwijsstraat). Er geldt ook een parkeerverbod in de Felix Timmermansstraat langs de noordzijde (onpare huisnummers) en de Onderwijsstraat langs de westzijde (pare huisnummers), tussen de Felix Timmermansstraat en Westkapellestraat. In enkele straten is er een omleiding voorzien. (MMB)