Herstelwerken aan binnenduinen

In Knokke-Heist zijn de werken in de binnenduinen gestart. Zowel aan de Hazegrasduinen (gelegen tussen de Paulusstraat en de Hazegrasstraat) als de Oosthoek wordt de natuur hersteld. In de Hazegrasduinen worden via een erfpachtovereenkomst mosduinen en duingraslanden hersteld op het domein van een private eigenaar. De bestaande houtkanten worden er versterkt. Daarnaast worden een aantal poelen aangelegd en een plas-draszone gecreëerd. In de Oosthoek wordt een poel aangelegd en worden invasieve exoten verwijderd. De aanbesteding voor de aanleg van een kinderparcours met belevingselementen in het Zwin Natuur Park is afgerond. De educatieve belevingselementen zullen voor de krokusvakantie van 2019 in het Zwin Natuur Park geïnstalleerd worden. Het gaat om drie grotere elementen en een aantal kleine elementen waarbij de kinderen op een speelse manier kunnen bijleren over de natuur. De voorbereidingen voor de tuin met inheemse rozen verlopen ook goed. (MMB)