Dit is de nieuwe Sint-Niklaaskerk

WESTKAPELLE START IN NAJAAR MET HEROPBOUW

De afgebrande kerk staat nu nog volop in de stellingen, die moeten voorkomen dat het gebouw instort.
Benny Proot De afgebrande kerk staat nu nog volop in de stellingen, die moeten voorkomen dat het gebouw instort.
In het najaar start de heropbouw van de kerk van Westkapelle. De Sint-Niklaaskerk werd in 2013 volledig verwoest door een zware brand. Bij de heropbouw krijgt het kerkgebouw een sacraal gedeelte en een multifunctionele zaal. De opvallend verlichte torenspits moet van de nieuwe Sint-Niklaaskerk een baken in de ruime omgeving maken.

Op 26 maart zal het drie jaar geleden zijn dat een brand de Westkapelse Sint-Niklaaskerk volledig in de as legde. Dat gebeurde tijdens werken om zwammen in het dak te bestrijden. Van het beschermde monument blijven enkel nog de buitenmuren over. Het duurde lang voor het gebouw werd vrijgegeven door een verzekeringskwestie. Maar nu is eindelijk een architect aangesteld en zijn de eerste plannen uitgetekend voor de heropbouw van de kerk. Tien architectenbureaus stelden zich kandidaat voor de opdracht. Architectenbureau Bressers uit Gent haalde die binnen. Het basisconcept wordt nu verder uitgewerkt door architect, gemeentebestuur, kerkfabriek en erfgoeddiensten. De prijs van de restauratie wordt geraamd op 3,5 tot 4 miljoen euro. "We kunnen nu in rechte lijn doorgaan en voortbouwen op het ontwerp. Het is een beschermd monument, dus moesten veel poorten gepasseerd worden. In het najaar kunnen de werken beginnen. We maken ons sterk dat de werken niet langer dan twee jaar zullen duren", zegt schepen van patrimonium Piet De Groote (Gbl.).

Kos

Verlichte torenspits

De kerktoren wordt opnieuw een baken in de ruime omgeving. De toren die zo beeldbepalend was voor Westkapelle, zal volledig in de oude vorm worden herbouwd. Maar met een moderne invulling, want de torenspits zal 's nachts verlicht worden. "We zijn heel tevreden dat onze toren terug een bakenfunctie krijgt", zegt Jan Bode, voorzitter van de kerkfabriek. "De toren is onlosmakelijk verbonden met de kerk en het dorp. Het was al in de 15de eeuw een baken voor de schepen die via het Zwin naar Brugge vaarden. "Ook over de rest van het ontwerp zijn we heel tevreden. Dit ontwerp sluit het best aan bij wat de inwoners gevraagd hebben op de infovergadering."

De nieuwe kerk krijgt opnieuw een bakenfunctie met een opvallend verlichte torenspits.
Benny Proot De nieuwe kerk krijgt opnieuw een bakenfunctie met een opvallend verlichte torenspits.

Nieuwe boost

In de nieuwe Sint-Niklaaskerk zal de hoofdingang verschuiven naar het Pastoor De Neveplein. Nu is de ingang nog aan de kant van de Dorpsstraat. Aan de hoofdingang komt er rechts een sacraal gedeelte en links een polyvalente zaal voor ongeveer 120 personen. Tegelijk wordt ook het ganse plein rond de kerk aangepakt. "Dit alles zal een nieuwe boost geven aan dorpsleven in Westkapelle. In de kerk zullen twee gebeurtenissen tegelijk kunnen doorgaan, zoals een mis en een geboortefeest, zonder elkaar te storen. Een parochiezaal in de kerk wordt iets uniek. Over de naam van de zaal is er nog geen beslissing. Daarover gaan we nog terugkoppelen naar de bevolking", aldus schepen De Groote.


"De nieuwe kerk zal goed zijn voor het dorp en de winkels. Er is nood aan een dergelijke zaal in de omgeving en hopelijk kan het heel Westkapelle meetrekken", vult Jan Bode aan. "De kerk staat er al sinds 1100 en we moeten iets zetten dat terug honderden jaren meegaat."

Binnenin de Sint-Niklaaskerk ligt het momenteel vol verkoolde balken en afgebrokkelde muren.
Benny Proot Binnenin de Sint-Niklaaskerk ligt het momenteel vol verkoolde balken en afgebrokkelde muren.
De kerk krijgt een sacraal gedeelte én een polyvalente zaal voor ongeveer 120 personen.
Benny Proot De kerk krijgt een sacraal gedeelte én een polyvalente zaal voor ongeveer 120 personen.