Chalet Suisse ruimt plaats voor nieuwe 'Siska'

GEMEENTEBESTUUR KOOPT GRONDEN OP VOOR RECREATIE

De verouderde site van Chalet Suisse in Knokke-Heist.
Foto Benny Proot De verouderde site van Chalet Suisse in Knokke-Heist.
Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft de procedure opgestart om de gronden van Chalet Suisse langs de Elizabethlaan te onteigenen voor openbaar nut. Bedoeling is om op de site een nieuw complex uit te bouwen met toeristische infrastructuur die voldoet aan de moderne noden. In de eerste plaats wordt gedacht aan een 'Siska' - de bekende speeltuinen.

De site van Chalet Suisse staat al langere tijd bekend als verouderd en op sommige plaatsen zelfs verloederd. Op de terreinen, die aansluiten op het Willemspark, is het momenteel nog mogelijk om te minigolven, tennissen en bowlen. Ook een restaurant is voorzien. Toch is de volledige site al lange tijd toe aan vernieuwing. Om het domein nieuw leven in te blazen, neemt het gemeentebestuur het heft nu in eigen handen. Met de 'onteigening voor openbaar nut' wordt de gemeente Knokke-Heist eigenaar van de gronden en kunnen ze de inrichting vrij kiezen. De plannen op zich zijn al redelijk concreet. Een nieuwe 'Siska' staat bovenaan het verlanglijstje van de gemeente.

Moderne noden

Bij het gemeentebestuur bevestigen ze de plannen. "Het klopt dat de procedure voor de onteigening is opgestart. Tot vandaag is de bestaande infrastructuur verouderd en dringend toe aan vernieuwing. Met onze plannen willen we in de richting van een toeristisch domein gaan die volledig is aangepast aan de moderne noden. Een 'Siska' is daarbij zeker een reële optie", zegt schepen van Toerisme Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen). "Het domein biedt heel wat mogelijkheden. Zeker met het aansluitende park is de ambitie groot om er een modern complex uit te bouwen."


Op welke termijn de plannen kunnen uitgevoerd worden, is nog onduidelijk. In de eerste plaats gaat de gemeente samen zitten met de huidige concessiehouders om de opties voor een eventuele toekomstige samenwerking te bespreken. Al lijkt niks een splinternieuw complex in de weg te kunnen staan. "Daarbij kan zeker ook plaats zijn voor sport. Daarbij denk ik opnieuw aan tennis, maar evengoed ook padel. Het potentieel van de site is enorm", aldus Wittesaele.

Attractiepool

Volgens het gemeentebestuur passen de plannen in de uitbouw van de recreatie in en rond Knokke. "Op termijn kan het zeker een nieuwe attractiepool worden voor Heist. We voelen dat er vraag naar is", zegt schepen Anthony Wittesaele.


Fractieleidster Cathy Coudyser (N-VA) juicht de plannen toe, maar stelt zich vragen bij de onteigening. "Ze ontnemen daarmee het recht van toeristische ondernemers, organisaties en particulieren om deze gronden aan te kopen. Nochtans zouden meerdere kandidaat-kopers ook betekenen dat de vrije markt meer speelt in de prijsbepaling van de grond. Bovendien sparen we op die manier de Knokke-Heistse belastingbetaler", aldus Coudyser. "Men spreekt nu van een concessie. De huidige concessie bewijst echter dat dit op de langere termijn vaak de stilstand creëert. Zeker in de toeristische sector, die net creatief en supersnel moet inspelen op nieuwe trends, is een dynamisch bedrijf met professionele ervaring in de sector van cruciaal belang."