1,2 miljoen euro tegen verzilting Zwin

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) heeft een subsidie van 1,2 miljoen euro goedgekeurd voor de uitvoering van het landinrichtingsplan Nieuwe Watergang in de omgeving van het Zwin. De bedoeling is om de verzilting in het Zwin tegen te gaan. Die is het gevolg van de uitbreiding van het natuurgebied. De eerste werken zullen als gevolg hebben dat er permanent zoet water in de langsgracht van de nieuwe zeedijk wordt aangevoerd. Op die manier ontstaat een tegendruk voor het indringen van zout water vanuit het Zwin richting polders. Verder komt er een nieuw ontwateringspunt voor de Oostkustpolder richting zee. Zo kan de mogelijke impact van de klimaatverandering op het waterbeheer in de Oostkustpolder beter worden gecontroleerd. (MMB)