"Alleen voor goedbetaalde tweeverdieners"

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN KNOKKE-HEIST

De nieuwe Heulebrugwijk telt 217 jonge gezinnen, maar volgens N-VA, Groen en sp.a is dat lang niet voldoende .
Benny Proot De nieuwe Heulebrugwijk telt 217 jonge gezinnen, maar volgens N-VA, Groen en sp.a is dat lang niet voldoende .
Is Knokke-Heist nog betaalbaar voor jonge gezinnen? Huidig burgemeester Leopold Lippens zegt dat er voldoende wordt geïnvesteerd en geeft de nieuwe Heulebrugwijk als voorbeeld. "Dat kan je toch moeilijk een sociale verkaveling noemen", zegt Luc Lierman van Groen. Bij N-VA zeggen ze dat een groot deel van die woningen door tweedeverblijvers wordt gekocht.

Het aantal 60-plussers blijft maar stijgen in Knokke-Heist. Dat blijkt uit de meest recente bevolkingscijfers. Ze vormen 44 procent van de bevolking. Het aantal inwoners daalt bovendien al zes jaar aan een stuk. Is er nog plaats voor jonge gezinnen en is het überhaupt nog betaalbaar om als doorsnee gezin in Knokke-Heist een woning te kopen? Huidig burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) zegt dat de gemeente voldoende investeert in betaalbare projecten én een aantrekkelijke omgeving. "Een van de beste voorbeelden is Heulebrug", zegt Leopold Lippens. Die nieuwe wijk, met een mix van sociale woningen en appartementen, telt momenteel 217 jonge gezinnen. De 'Heulebruggenaars' hebben volgens de huidige meerderheid de jongste gemiddelde leeftijd van heel Knokke-Heist. Verder investeerde het gemeentebestuur ook in heel wat speelpleinen. Lippens stelt dat dergelijke investeringen zullen blijven gebeuren, met als voorbeeld de nieuwe Keuvelwijk.


Bij huidig oppositiepartij N-VA zien ze het helemaal anders. "De burgemeester ontkent het probleem. Sterker: hij ziet het zelfs niet. Laat staan dat hij dan oplossingen zoekt. De cijfers zijn duidelijk. Sinds 2005 is onze actieve bevolking met 10 procent gedaald en hebben we 25 procent minder jongeren. Dat is echt wel een probleem", zegt lijsttrekker Cathy Coudyser.

Een jonge bewoner van de Heulebrugwijk op het nieuwe speelplein.
Benny Proot Een jonge bewoner van de Heulebrugwijk op het nieuwe speelplein.

Tweedeverblijvers

"We duwen werkelijk onze jonge bevolking buiten en we zijn niet aantrekkelijk voor jonge gezinnen", vervolgt ze. "Het probleem is dat een groot deel van de woningen in al die nieuwe woonwijken door tweedeverblijvers wordt gekocht, die hier gemiddeld 70 dagen per jaar verblijven." Daarom wil N-VA een norm opleggen voor tweedeverblijvers, echte woonwijken afbakenen en een strikte domicilieplicht invoeren. "Bij nieuwe projecten moet een ruim percentage voorbehouden zijn voor jonge inwoners die een band met Knokke-Heist kunnen aantonen", zegt Coudyser. Ook over het nieuwe project Keuvelwijk heeft Coudyser een duidelijke mening. "Dat gebied is nu landbouwgrond en eigendom van de familie Lippens. Straks wordt die zone omgezet in woonuitbreidingsgebied en dan ligt de weg open voor de verkaveling. Dat zijn 450 woningen die zullen ontwikkeld worden door Compagnie Het Zoute. De belangenverstrengeling is hier duidelijk. En of dat betaalbare woningen voor eigen inwoners zullen worden, is maar de vraag."

Op grote schaal

Ook bij het kartel Groen-sp.a zijn ze bezorgd. "De jonge actieve bevolking trekt weg uit Knokke-Heist", zegt lijsttrekker Luc Lierman. "De bewering van de burgemeester dat de gemeente wel investeert in betaalbare woningen is schijn. De cijfers bewijzen dat deze investering ontoereikend is. Heulebrug kan trouwens moeilijk een sociale verkaveling genoemd worden. Alleen goedverdienende tweeverdieners kunnen daar iets kopen. De enkele tientallen sociale appartementen in Heulebrug zullen ook het verschil niet maken", aldus Lierman. "We moeten een actieplan opstellen om op grote schaal betaalbare woningen aan te bieden." (MMB)