25 bouwgronden te koop in Molenbeersel

Op de nieuwe verkaveling in Molenbeersel (tegenover Villa Pax) worden 25 gemeentelijke bouwplaatsen verkocht tegen 120 euro de vierkante meter. Aannemer Willemen infra begon eind augustus al met de voorbereidende werken op het terrein. Nu de gemeenteraad officieel de prijzen van de bouwplaatsen goedkeurde, kan de verkoopsprocedure gestart worden. Het is een onderhandse verkoop tegen een vooraf vastgestelde prijs. Indien er verschillende kandidaten voor dezelfde kavel zijn, zal de toewijzing gebeuren op basis van een puntensysteem. Kopers moeten binnen de drie jaar na aankoop beginnen met de bouw en er binnen de zes jaar wonen. De afgelopen maanden deed het gemeentebestuur regelmatig een oproep naar kandidaat-geïnteresseerden. Dat leverde reeds 70 kandidaten op waarvan er 25 specifiek geïnteresseerd zijn voor een kavel in Molenbeersel. Kandidaten zijn welkom tijdens de infoavond over de bouwplaatsen in Molenbeersel. Die zal op woensdag 19 september om 19.30 uur plaatsvinden in het gemeentehuis. Kandidaat-kopers kunnen zich die avond ook ter plaatse inschrijven voor een bouwplaats. De inschrijving voor een kavel dient te gebeuren voor 21 oktober. (GBO)