Verkaveling legt 1.000 jaar oude nederzetting bloot

RESTANTEN MIDDELEEUWSE DRINKWATERPUT WORDEN MOGELIJK TENTOONGESTELD

Voormalig terreineigenaar Jef Van der Auwera met een naar schatting duizend jaar oude restant van de waterput die de nederzetting van drinkwater moest voorzien.
Sven Ponsaerts Voormalig terreineigenaar Jef Van der Auwera met een naar schatting duizend jaar oude restant van de waterput die de nederzetting van drinkwater moest voorzien.
Dat er een kwikverontreiniging in de grond zat, was al langer bekend. Maar nu werd er tijdens een grootschalig archeologisch onderzoek op de locatie voor de nieuwe verkaveling aan de Bakestraat in Keerbergen ook een eeuwenoude drinkwaterput opgegraven. Volgens archeologen bevond er zich duizend jaar geleden een onbekende omwalde nederzetting. De gemeente gaat de houten restanten mogelijk tentoonstellen.

"Het archeologisch vooronderzoek in de zomer had dan wel elementen opgeleverd die deden vermoeden dat er hier wel eens meer te vinden zou kunnen zijn, maar dit is voor Keerbergen toch een opmerkelijke vondst", weet buurtbewoner Paul Gysemans, die de ontwikkelingen in zijn achtertuin uit interesse opvolgt.


"Sinds september vinden op dit 4,5 ha groot terrein grondwerken plaats ter voorbereidingen voor een nieuwe, 77 woningen tellende, verkaveling. Honderden meter riolering, nutsleidingen en nieuwe straten worden daarbij aangelegd. Tijdens het daaraan voorafgaand verkennend archeologisch onderzoek ontdekten de onderzoekers al verschillende palenrijen in de grond, vermoedelijk van paalwoningen, en zagen ze ook dat er ooit een gracht moet hebben gelopen. Het daarop volgende uitgebreide onderzoek leerde dat er in de periode 1000 tot 1200 tussen de Bakestraat, Putsebaan en Raambeek een vrij grote nederzetting was, met vermoedelijk ook een omwalling. Op basis van de kwaliteit van aangetroffen potscherven kon de periode tot ongeveer het jaar 1000 worden bijgesteld."

Op het 4,5 ha grote terrein worden nu nieuwe wegen aangelegd. Er komen immers 77 woningen.
Sven Ponsaerts Op het 4,5 ha grote terrein worden nu nieuwe wegen aangelegd. Er komen immers 77 woningen.

60 jaar lang asperges geteeld

Afgelopen woensdag, op de laatste dag van het onderzoek, werden ook nog de restanten van een eeuwenoude drinkwaterput opgegraven. "Het gaat om een zestal zware stukken hout van zo'n 1,5 meter lang en een 60-tal centimeter breed - delen van een enorme, uitgeholde boomstam die de kuip vormden", toont voormalig grondeigenaar Jef van der Auwera (74). "Bijna 60 jaar lang teelde ik hier als landbouwer alle mogelijke gewassen. Vooral de asperges deden het hier zéér goed. Nooit had ik enig besef van de voorgeschiedenis van dit stuk landbouwgrond dat mijn familie drie generaties lang bewerkte. Nooit hebben we ook maar iets dat daarop zou kunnen wijzen opgeploegd."

'Waterputstraat'?

Gysemans stelt voor dat de opmerkelijke vondsten door de gemeente tentoon zouden worden gesteld. "En misschien is de 'Waterputstraat' wel dé geschikte nieuwe straatnaam?", werpt de buurtbewoner op. Minder opgetogen is wellicht de verkavelaar, die voor de naar verluidt tot bijna 100.000 euro oplopende onderzoekskosten opdraait. De wegenbouwer liep door de archeologische vondsten al een vertraging van een zestal weken op.

Onbekende nederzetting

Schepen van Openbare Werken Marc Vangrunderbeeck (CD&V) vindt de ontdekking evenzeer 'verrassend'. "We hadden niet de minste indicatie dat er zich op die plaats ooit een nederzetting van dergelijke omvang heeft bevonden. Bij eerdere archeologische proefopgravingen voor verkavelingen in bijvoorbeeld het nabijgelegen Aspergeveld werd immers niks gevonden. Het oorspronkelijke Keerbergen van de 12de eeuw bevond zich ook een heel eind verder aan de Kerkebergen, tussen Dijlestraat en de Dijle, zo werd door een archeologisch onderzoek in de jaren '80 al bepaald."


Vangrunderbeeck is het idee om de recent opgegraven oudheidkundige restanten tentoon te stellen wel genegen. "Hopelijk geeft Onroerend Erfgoed de stukken vrij. Dan kunnen ze eventueel in het gemeentehuis, het GC Den Bussel of desnoods het heemkundig museum De Botermolen worden tentoongesteld. Of we er ook een straatnaam aan zullen wijden, betwijfel ik. Het toeval wil dat de straatnamen voor de verkaveling maandag op de gemeenteraad worden toegewezen. Voorzien is dat er, verwijzend naar twee voormalige Keerbergse burgemeesters, een Marcel Schroosstraat en een Jules Ceulemansstraat komt. Ik denk niet dat we daarin nu nog verandering zullen brengen."