Twee kerken blijven en toekomst van drie kerken is onzeker

Sint Jacobus de Meerdere kerk, in het centrum van Kapellen, kan blijven voor de erediensten.
Alfons Schryvers Sint Jacobus de Meerdere kerk, in het centrum van Kapellen, kan blijven voor de erediensten.

Zowel de Sint Jacobus de Meerdere kerk, in het centrum van Kapellen, als de Sint Jozef kerk aan de Hoogboomsteenweg moeten behouden blijven als actieve kerken. Dat staat in het kerkbeleidsplan dat voor de gemeente werd opgesteld. De overige drie kerken op Kapels grondgebied; de Sint Dyonisius kerk in Putte-Kapellen, de kerk Onbevlekte Ontvangenis van Maria Zilverenhoek en de kerk Onze Lieve Vrouw van Fatima, aan de Binnenweg, krijgen nog vijftien jaar uitstel.

Kapellen heeft Vijf kerken en hiervoor is een toekomstplan uitgeschreven. De Antwerpse bisschop Johan Bonny heeft zich al akkoord verklaard met het plan en maandag wordt het ter goedkeuring voorgelegd aan de Kapelse gemeenteraad. De Sint Jacobus de Meerdere kerk, in het centrum van Kapellen, is volledig beschermd en maakt, samen met de pastorie en de pastorietuin, deel uit van een beschermd dorpsgezicht. De gemeente is eigenaar van de kerk en de gronden, de pastorie en de tuin. De kerk is opgericht in de 13de eeuw en de buitenrestauratie is volledig uitgevoerd. Door de nog actieve geloofsgemeenschap, het aantal vieringen en activiteiten, de centrale ligging in de gemeente en haar rol als halte naar Santiago de Compostella wordt gekozen voor een valorisatie van de kerk. Bovendien zijn er de komende jaren nog werken gepland zoals; dakwerken, restauratie houtsnijwerk, lambrisering, beveiliging van de klokken tegen blikseminslag, brand- en diefstalalarm en restauratie van het orgel. De Sint Jozef kerk, aan de Hoogboomsteenweg, is gebouwd in 1871. Sinds 1976 is de kerk een beschermd monument en maakt ze deel uit van een beschermd cultuurhistorisch landschap. De kerkfabriek is eigenaar van de kerk en de achterliggende gronden. De begraafplaats achter de kerk wordt nog steeds gebruikt en er gebeurden verschillende aanpassingswerken. De kerk zelf is globaal genomen in goede staat. Dat is ondermeer te danken aan verschillende restauratiewerken. Er werd gekozen om de kerk te valoriseren omwille van de actieve geloofsgemeenschap, de vele vieringen en bijkomende activiteiten.

Toekomst onzeker

De kerk Onbevlekte Ontvangenis van Maria, aan de Antwerpsesteenweg op de wijk Zilverenhoek, is eigendom van de kerkfabriek. De pastorij, bij de kerk, werd recent verkocht aan een sociale bouwmaatschappij. Over de toekomst van de kerk zal binnen 15 jaar beslist worden. Recent werd de lokale bevolking er nog bevraagd naar de toekomst van de parochie en toen werd gekozen voor een actieve kerk. Het parochieteam werd vernieuwd en er kwamen ook nieuwe vrijwilligers. De nabije toekomst moet uitwijzen hoe het kerkbezoek er zal evolueren. De Sint Dyonisiuskerk, aan het Vincent Mercierplein Putte-Kapellen is eigendom van de kerkfabriek en de kerkfabriek bezit er ook nog een pastorij in goede staat die veelvuldig gebruikt wordt als vergaderplaats. De kerk is niet beschermd of maakt geen deel uit van een beschermd dorpsgezicht. Door de bijzondere ligging is de parochie opgesplitst in een Belgisch en Nederlands deel. In België behelst de parochie twee gemeenten namelijk Kapellen en Stabroek. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kerk volledig vernield. De heropbouw dateert van 1947 en werd afgerond in 1950. Dankzij onderhoudswerken is de kerk nog in zeer goede staat. Er wordt geopteerd om pas binnen 15 jaar te beslissen over de toekomst van de kerk. Gezien de actieve geloofsgemeenschap, het aantal vieringen, en de samenwerking met de school is de rol van de Sint Dyonisius kerk belangrijk. Anderzijds moet afgewacht worden hoe het kerkbezoek er evolueert. Tot slot is er nog de kerk Onze Lieve Vrouw van Fatima, aan de Binnenweg. De vereniging van parochiale werken is eigenaar van de kerk. De plaatselijke kerngroep van vrijwilligers en parochianen is nog zeer actief en daarom zal pas binnen 15 jaar een beslissing over de toekomst van de kerk genomen worden.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.