Schrik voor belastingsverhoging zit er goed in

Op het Marktplein van Kapellen zijn er al volop werken aan de gang voor de bouw van een opvallende ronde feestzaal.
Alfons Schryvers Op het Marktplein van Kapellen zijn er al volop werken aan de gang voor de bouw van een opvallende ronde feestzaal.
Tegen 2023 zal het centrum van Kapellen er heel anders uitzien. Zo komt er op het Marktplein een opvallende ronde feestzaal en aan de parking van 't Bruggeske verrijzen dan weer een nieuw dienstencentrum en zo'n dertig assistentiewoningen. De projecten kosten meer dan 22 miljoen euro. Gaan de belastingen omhoog moeten?

"Het grootschalig dorpsherwaarderingsproject zal de volgende vijf jaar een boost geven aan het dorpscentrum. Na realisatie wordt de site van het huidig AC gesloopt om plaats te maken voor een nieuw woonproject met sociale woningen en kleinere appartementen", zegt burgemeester Dirk Van Mechelen. "Nadat we ontdekten dat de bodem onder de parking 't Bruggeske verontreinigd was, is er een totaalvisie gekomen om te beantwoorden aan de nood aan nieuwe infrastructuur voor tal van gemeentelijke diensten en een meer divers aanbod aan betaalbare woongelegenheden. We realiseren dit alles met behoud van onze lage belastingen. Met dank aan de inbreng van onze gronden, eigen en private gelden in een PPS-formule (Publiek Private Samenwerking), en een lening tegen een zeer lage en vaste rente. De schuld blijft op die wijze perfect onder controle en met de huidige inkomsten kunnen we de uitgaven dekken zonder verhoging van de aanvullende personenbelasting of de opcentiemen op de onroerende voorheffing."


"De meerderheidspartijen beweren goed te hebben ingeschat dat er voldoende financiële middelen zijn, al zijn we daar niet volledig zeker van", zegt Pieter Buysse van sp.a-Groen. In de campagne voor de verkiezingen van 2012 hebben er twee partijen beloofd de belastingen niet te verhogen omdat de gemeentefinanciën zogezegd gezond waren en het zijn juist dankzij die twee partijen dat - jawel - de belastingen omhoog zijn gegaan. Betrouwbaar zijn ze dus alvast niet."

"Grove fout"

"Mochten er geen voldoende middelen zijn zonder dat de belastingen omhoog moeten, zouden we ons echt wel bedrogen voelen door de meerderheid en is het investeren in een extra ondergrondse betaalparking van meer dan 2 miljoen euro een grove fout geweest. De meerderheid heeft dan boven z'n stand geleefd. Als ondanks alles toch de belastingen omhoog moeten, dan verkiezen we de opcentiemen op de onroerende voorheffing boven de verhoging van de personenbelasting." (FSE)