Belastingen dalen maar inwoners betalen evenveel

Het Kapelse gemeentebestuur verlaagt de gemeentelijke opcentiemen om een belastingverhoging te neutraliseren. De opcentiemen op de onroerende voorheffing dalen van 875 naar 551. Voor de gemeente en voor haar inwoners verandert er in de praktijk niets.

Volgens de nieuwe berekeningsbasis wordt de provinciale onroerende voorheffing (kadastraal inkomen) voortaan opgenomen in de Vlaamse heffing. "De belasting stijgt daardoor van 2,5 naar 3,98 procent. Reden is dat het takenpakket van de provincies wordt afgeslankt en veel functies worden doorgeschoven naar het Vlaams Gewest en naar de gemeenten. We willen echter geen belastingverhoging doorvoeren en daarom passen we onze coëfficiënten aan zodat de burger geen extra belasting hoeft te betalen. Het is trouwens het beleid van deze coalitie om niets aan de belastingen te veranderen" zegt schepen van Financiën Luc Janssens (Open Vld).

350 euro

"Moesten we de onroerende voorheffing niet verminderd hebben, zouden de gevolgen redelijk zwaar zijn geweest. Voor een woning met een kadastraal inkomen van 1.700 euro, zou dat een stijging van de onroerende voorheffing geweest zijn van ongeveer 350 euro."


In buurgemeente Stabroek is er geen vermindering doorgevoerd, zodat die inwoners enkele honderden euro's per jaar meer betalen voor hun kadastraal inkomen. In Kapellen blijft ook volgend jaar de aanvullende personenbelasting behouden op 5 procent. Dat betekent dat je voor elke euro belasting die je betaalt aan de federale overheid, je 0,05 euro betaalt aan de gemeente. (FSE)