Protest tegen gigawoontoren

OOK SCHEPENCOLLEGE LOOPT NIET WARM VOOR IDEE VLAAMSE BOUWMEESTER

Buurtbewoners Sara Crooymans en Els Colans verzamelden 280 handtekeningen tegen de bouw van de woontoren.
Lukas Buurtbewoners Sara Crooymans en Els Colans verzamelden 280 handtekeningen tegen de bouw van de woontoren.
Om haar bindend sociaal objectief te halen, plant het schepencollege een dertigtal sociale woningen in Oxdonk. Hoe die concreet gebouwd zullen worden, is nog niet duidelijk. Maar de Vlaamse Bouwmeester lanceert het idee van een woontoren van acht verdiepingen. Haast iedereen is tegen dat plan.

64 sociale woongelegenheden moest het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos van de Vlaamse overheid realiseren tegen de periode 2020-2025. Inmiddels werden er al 23 gebouwd, zodat er nog 41 gerealiseerd moeten worden om het bindend sociaal objectief, dat verplicht is, te behalen. De komende jaren worden 16 sociale woongelegenheden in Ramsdonk gebouwd en een 25 à 30 in Oxdonk. Van de eerdere plannen om ook aan de kanaalzone sociale woningen te bouwen, werd inmiddels afgestapt, omdat er geen draagvlak voor is bij de bevolking.

Acht verdiepingen

Maar ook tegen het project in Oxdonk is er heel wat protest. Zeker nu de Vlaamse Bouwmeester tijdens een vergadering het idee van een woontoren van acht verdiepingen hoog liet vallen. "Dat past absoluut niet in het straatbeeld", zegt buurtbewoner Els Colans, die tegen een eerder plan al 280 handtekeningen van buren verzamelde. "We moeten het nieuwe plan nog eens in detail bekijken en zullen vervolgens nagaan welke acties of gerechtelijke stappen we hiertegen kunnen ondernemen."

Cynisch

Ook oppositiepartij N-VA kant zich tegen de mogelijke komst van een woontoren. "De meerderheid blijft potdoof voor de verzuchtingen van de inwoners", meent voorzitter Hendrik De Vleeschouwer. "In het eerste plan werd een woonblok van vijf verdiepingen hoog opgenomen, wat tot veel protest leidde. En wat blijkt nu? In het verslag van het directiecomité van Vlabinvest staat dat er op vraag van het huidige schepencollege een woontoren van acht verdiepingen voorzien wordt. Hoe cynisch kan men zijn bij CD&V en sp.a? We zullen ons blijven verzetten tegen de plannen en zullen de bewoners met raad en daad bijstaan om de bouw te voorkomen."

Schepencollege tegen

Schepen van Ruimtelijke Ordening Jos Thomas (CD&V) weerlegt dat het idee van de woontoren van het schepencollege komt. "Het is de Vlaamse Bouwmeester die dat idee tijdens een vergadering lanceerde", klinkt het. "Voor alle duidelijkheid: het voltallige schepencollege is géén fan van dat voorstel, integendeel. Als er 'slechts' een dertigtal sociale woningen gebouwd moeten worden, dan is zo'n woontoren niet nodig. De gemeente zal de wettelijk opgelegde procedure voor dit ruimtelijk uitvoeringsplan volgen. Een studiebureau zal een nieuw voorstel uitwerken dat aan alle inwoners voorgesteld zal worden. Tot dan wordt er geen enkele beslissing genomen. Afhankelijk van de reacties die hierop zullen volgen, zal een voorstel van RUP opgemaakt worden en voorgelegd worden aan het gemeentebestuur tijdens de volgende legislatuur. Elke inwoner zal de mogelijkheid krijgen zijn bezwaren te uiten."