Postbodes op de koffie bij ouderen

De postbodes in Kapelle-op-den-Bos gaan vanaf 28 mei senioren en eenoudergezinnen bevragen. De bedoeling daarvan is signalen van eenzaamheid op te vangen, zodat het OCMW-Sociaal Huis op zoek kan gaan naar oplossingen.

Het project bclose van bpost werd in 2015 gelanceerd en Grimbergen was destijds een van de pilootgemeenten. Sindsdien stapten een aantal gemeenten mee in het project. Op 28 mei is het de beurt aan Kapelle-op-den-Bos. "Via de postbodes willen we een grote groep mensen - voornamelijk senioren en eenoudergezinnen - laten bevragen", zegt OCMW-voorzitster Else De Wachter (sp.a). "We verzamelen daarmee niet alleen info over de leefsituatie van de betrokkenen, maar geven hen ook een folder over de beschikbare dienstverlening van het OCMW. De bedoeling is op een laagdrempelige manier bij ouderen binnen te komen om zo signalen van eenzaamheid op te sporen. Is dat het geval, dan kunnen we achteraf naar oplossingen zoeken."


Intussen werd al een vragenlijst opgesteld. Inwoners die in aanmerking komen, worden eerst per brief verwittigd. Ze kunnen de deelname ook weigeren. Alle info wordt vertrouwelijk behandeld, zodat ieders privacy wordt gerespecteerd. "Goed om weten is dat de taak uitgevoerd zal worden door de vertrouwde postbodes die bekend zijn bij de inwoners", aldus nog De Wachter. "We speelden al langer met dit idee, maar de postbodes moesten nog een specifieke opleiding krijgen. Nu dit achter de rug is, kunnen we eindelijk van start gaan. Met dit project willen we onze dienstverlening nog beter afstemmen op de noden van de mensen. We hopen zo snel mogelijk resultaten van de bevraging te krijgen, zodat we op korte termijn al actie kunnen ondernemen."


De bevraging start op maandag 28 mei en zal enkele maanden lopen. (RDK)