Pestkapel eindelijk gerestaureerd

GEBOUWTJE UIT 1652 MOET TOERISME IN GEMEENTE AANWAKKEREN

Er was aardig wat volk bij de inhuldiging van de gerestaureerde Pestkapel. Het opschrift boven het deurtje (inzet) toont aan dat ze werd opgetrokken in 1652, en dus waarschijnlijk de oudste kapel is.
Vertommen Er was aardig wat volk bij de inhuldiging van de gerestaureerde Pestkapel. Het opschrift boven het deurtje (inzet) toont aan dat ze werd opgetrokken in 1652, en dus waarschijnlijk de oudste kapel is.
De belangrijkste kapel van Kampenhout, die van O.-L.-Vrouw van Barmhartigheid, in de volksmond gekend als de Pestkapel of de kapel van Wilder, is eindelijk gerestaureerd. Ze is van groot belang voor de gemeente, omdat het de oudste tastbare verwijzing is naar de oorsprong van de Kampenhoutse processie. Waarschijnlijk is het ook de oudste kapel, want ze dateert uit 1652.

Sinds twee jaar is het gemeentebestuur van Kampenhout bezig met alle kapellen in de gemeente op te lijsten en waar nodig te renoveren. De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid stond in dat opzicht met stip aangeduid, want niet alleen op historisch vlak, maar ook voor de buurtbewoners is de kapel van onschatbare waarde. Dat bewees de ingetogen maar druk bijgewoonde inhuldiging gisteren. Ook de leden van de kerkfabriek en de Sint-Sebastiaansgilde waren aanwezig. De hoofdman van de schuttersgilde is traditioneel nog altijd de eigenaar van de kapel en dus was ook graaf Guy De Broqueville onder de fiere aanwezigen.


Boven de ingangsdeur van de kapel krijg je alvast de bevestiging dat het gebouw dateert uit 1652 toen het de titel 'Matri Misericordia' kreeg, ofwel de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid, maar toch is de kapel veel beter bekend onder een andere en veelzeggende naam.

Vertommen

Gespaard van de pest

"In de volksmond kent men het vierkanten gebouw als de kapel van Wilder, omdat hij langs de Wildersdreef ligt, maar vooral toch ook als de Pestkapel", weet Gerry Croon, departementshoofd Cultuur en secretaris van de heemkundige kring. "Na talloze opzoekingen zijn we namelijk te weten gekomen dat de familie Cruquembourg dit gebouw in 1652 heeft laten optrekken uit dank aan de goden, omdat ze destijds gespaard gebleven was van de pest die toen ook in Kampenhout veel slachtoffers heeft gemaakt.


Deze kapel is trouwens ook de oudste tastbare verwijzing naar de oorsprong van de Kampenhoutse processie en is omwille van haar historische en volkskundige waarde opgenomen in de lijst voor beschermde dorpsgezichten. Deze dankkapel is waarschijnlijk de oudste in de gemeente, want je kan het gebouw al terugvinden op de bekende Ferrariskaarten."


Voor Kampenhout was het dus enorm belangrijk dat de kapel langs de Aarschotsebaan in zijn oorspronkelijke staat werd gerenoveerd.

'Kapellekeswandeling'

"Het leien zadeldak is hersteld, de grote barst achteraan tegen de beek is weggewerkt, de schilderwerken binnenin zijn verfraaid en alle muren zijn weer opgevoegd en afgewerkt in de oorspronkelijke materialen", weet cultuurschepen Rudy Van Ingelgom, die de restauratie van de kapel ook ziet als een belangrijk gegeven om het toerisme in Kampenhout aan te wakkeren. "Kampenhout telt meer dan 10 historisch waardevolle kapelletjes, dus we zijn nu nog bezig met een aantal privé-eigenaars te overhalen om ook tot een renovatie over te gaan. Daarom zullen we binnenkort werk maken van een heuse 'kapellekeswandeling', die een nieuwe impuls moet geven aan onze toeristische aantrekkingskracht."