Ook Leuven (fel) in verweer tegen komst winkelcomplex Kampenhout-Sas

Zoals de gemeente Haacht donderdag al deed, besliste het Leuvense stadsbestuur gisteren in extremis eveneens een officieel bezwaarschrift in te dienen tegen de komst van een winkelcomplex aan Kampenhout-Sas. De termijn waarbinnen dit kon, verliep gisteravond. "Gezien ook de belangen van Leuven dreigen geschaad te worden, wensten ook wij toch een sterk bezwaarschrift in te dienen", laat schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V) weten. "Vindt het huidige project langs de Leuvensesteenweg (N26) doorgang, dan legt dit een heel zware hypotheek op de mobiliteit op de verbindingsas Leuven-Mechelen, en dus de bereikbaarheid van zowel Leuven als Mechelen. Het winkelproject - een mini-Uplace - is bovendien tegenstrijdig met de Ruimtelijke Ordening en het 'winkelbeleid' van de Vlaamse regering, dat aanstuurt op een kernversterking. Het Kampenhouts project is dan ook volstrekt onaanvaardbaar. Het zou de aantrekkelijkheid van de Leuvense handel, en daarmee ook de aantrekkelijkheid van onze stad schaden." Eerder diende Leuven ook al een gelijkaardig bezwaarschrift in tegen de komst van Uplace in Vilvoorde. (SPK)