Koeien veroorzaken politiek relletje

MENINGEN VERDEELD OVER STAL VAN 550 BEESTEN AAN GEMEENTEGRENS

Op deze plek, waar nu nog maïs staat als veevoeder, zou het rundveebedrijf komen. Te groot, volgens Kampenhouts burgemeester Kris Leaerts; waarom niet, vindt Michel Baert van Boortmeerbeek.
Foto's SPK Op deze plek, waar nu nog maïs staat als veevoeder, zou het rundveebedrijf komen. Te groot, volgens Kampenhouts burgemeester Kris Leaerts; waarom niet, vindt Michel Baert van Boortmeerbeek.
De gemeente Kampenhout verzet zich tegen de mogelijke komst van een 550 koeien tellend rundveebedrijf net over de gemeentegrens met Boortmeerbeek. Kampenhout vindt het bedrijf té grootschalig. Boortmeerbeek steunt de herlokalisatie naar de Langedonckstraat wél.

"We hebben niks tegen landbouw, integendeel, maar we stellen ons toch vragen bij de schaalgrootte van dit project", zegt Kampenhouts burgemeester Kris Leaerts (CD&V). "Twee hangars van in totaal 4.000 vierkante meter, met daarin 500 tot 550 koeien, zouden er in de open ruimte tussen Langestraat en Vaart worden ingeplant. Een project van dergelijke omvang is in de regio onbestaande. Vooral de ontsluiting van het zwaar vrachtverkeer over onze wegen baart ons zorgen. En is het milieu-effectendossier wel volledig? Om die reden hebben we de provincie dan ook een negatief advies verleend."


Ook in de buurt bestaan er tegenkantingen. "Het project zou gepaard gaan met grootschalige ophogingen, in een gebied dat nu reeds zéér overstromingsgevoelig is", is een van de bezwaren.


Het protest is geen goede zaak voor de drie gezinnen tellende landbouwersfamilie Van Looy. Omdat grondeigenaar OCMW Mechelen er een woonproject met 319 woonsten plant, moet die immers binnenkort haar huidige onderkomen in Muizen verlaten.

BOORTMEERBEEK: JA
Sven Ponsaerts BOORTMEERBEEK: JA

Als het daar al niet mag...

Boortmeerbeeks burgemeester Michel Baert staat wél volledig achter de komst van het landbouwbedrijf. "Als men in een landbouwzone al geen landbouwbedrijf meer mag oprichten, waar dan nog wel", werpt hij ietwat gepikeerd op. "Het klopt dat er een vergunningsaanvraag loopt voor een stalling van 100 bij 40 meter, goed voor 550 koeien, de bouw van drie hoevewoningen én een materiaalloods. In de praktijk komt er slechts een 350-tal beesten: voor een eventuele ziektebestrijding en het comfort van de dieren moet minstens een derde van die capaciteit immers vrij blijven. De vleesrunderen blijven trouwens op stal. Die wordt vanzelfsprekend met de modernste technieken uitgerust om geurhinder in te perken."


Ook dat het nieuwe bedrijf tot extra vrachtverkeer zal leiden, weerlegt Baert. "Integendeel, er zullen net minder vrachtwagens en tractoren rijden. De familie bewerkt de 40 ha tussen Restaurant De Wilg en De Jozefhoeve al acht jaar: onder meer met de teelt van maïs als dierenvoeder. Eens vanuit Muizen verhuisd, valt het aan- en afrijdend verkeer daarvoor weg. In de Langestraat zal richting Kampenhout zelfs geen kruiwagen passeren", aldus de burgemeester, die het protest als 'politieke spelletjes' kadert.


"De twee zonen van de familie Van Looy vormen ondertussen al de vijfde generatie landbouwers. Zij vragen niet voor een verhuis, maar moeten omwille van de onteigening wel. Met dit project, eveneens op grond van OCMW Mechelen, nemen ze best een groot financieel risico om het voortbestaan van hun bedrijf te verzekeren. Het zou dan ook jammer zijn als dit omwille van politieke spelletjes op de helling zou komen te staan." Het is uiteindelijk de provincie die zich over het al dan niet toekennen van de vergunning moet uitspreken.

KAMPENHOUT: NEEN
Sven Ponsaerts KAMPENHOUT: NEEN