Kampenhouts 'Smart City-project': sensorennetwerk voor meting luchtkwaliteit

Kampenhout gaat aan de hand van een innovatief netwerk van sensoren de luchtkwaliteit in de gemeente meten.

Het initiatief kadert in het proefproject 'Internet of Things' van de Vlaamse overheid, die daarvoor onlangs 21 projecten selecteerde. Het Kampenhouts 'Smart City-project' ontvangt van de overheid een subsidie van 199.000 euro. "Met Internet of Things (IoT) krijgen steden en gemeenten innovatieve mogelijkheden om het leven aangenamer en duurzamer te maken", legt schepen van Milieu Stefan Vandevenne (N-VA) uit. "Europese steden als Amsterdam, Barcelona en Kopenhagen waren de eerste Smart Cities. In Vlaanderen is Antwerpen pionier. De gemeente Kampenhout wil deze trein niet missen. Ons project viel blijkbaar in de smaak want werd uit een honderdtal inzendingen gekozen", weet Vandevenne. "De luchtkwaliteit is een voorname bekommernis van onze burgers. De kennis erover kan ons meer inzicht geven in de processen die deze beïnvloeden, een draagvlak creëren voor maatregelen en burgers op gepaste wijze informeren. De verzamelde informatie over de luchtkwaliteit geeft ook de mogelijkheid om snel in te spelen op ongunstige condities, bijvoorbeeld voor het verstrekken van advies rond houtverbranding." Doel van het project is het verwerven van de noodzakelijke kennis rond het opzetten van een innovatief sensorennetwerk voor luchtkwaliteitsmetingen, het in kaart brengen van de nodige technologische vereisten op vlak van hard- en software, alsook inzicht in de communicatie van de meetresultaten naar de burgers." Kampenhout wordt ook de trekker van het proefproject dat eveneens in Sint-Niklaas, Oudenaarde, Schoten en Dilbeek zal worden uitgerold. (SPK)