Gezamenlijk protest tegen vliegroute

GEMEENTEN BUNDELEN KLACHTEN OVER 'LEUVEN RECHTDOOR'

De nieuwe opstijgroute brengt veel extra hinder met zich mee.
Photo News De nieuwe opstijgroute brengt veel extra hinder met zich mee.
Het ongenoegen over de nieuwe vliegroute 'Leuven rechtdoor' bereikt een hoogtepunt. Zes gemeenten uit de Leuvense noordrand hebben beslist een gezamenlijke klacht tegen de vliegroute in te dienen. De betrokken gemeenten roepen hun inwoners op hetzelfde te doen.

De gemeenten Haacht, Herent, Holsbeek, Kampenhout, Keerbergen en Rotselaar hebben na overleg beslist om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen de toegenomen lawaaihinder en de onveiligheid als gevolg van de gewijzigde opstijgroute, de zogenaamde 'Leuven rechtdoor'.

Steven Swiggers.
Ponsaerts Steven Swiggers.

Extra hinder

"Naast de hinder van landende vliegtuigen, ondervinden onze gemeenten nu ook lawaaihinder van opstijgende vliegtuigen", zegt Haachts schepen van Milieu Steven Swiggers (Open Vld). "Vooral bij mooi weer vliegen de opstijgende vliegtuigen op 15 kilometer van de luchthaven zeer laag. De nieuwe opstijgroute 'Leuven rechtdoor' betekent ook een bijkomende omweg en dus meer brandstofverbruik. Een ander belangrijk bezwaar is het veiligheidsrisico dat wordt genomen door opstijgende en landende vliegtuigen dezelfde route te laten volgen, waardoor ze mekaar moeten kruisen", zegt Swiggers. "In het regeerakkoord was vastgelegd dat wijzigingen in de vluchtroutes eerst met de betrokken gemeenten zouden worden overlegd. Dat is niet gebeurd. Staatsecretaris Wathelet heeft deze beslissing eenzijdig genomen."

Individuele klachten

De gemeenten hebben afgesproken dat ze gezamenlijk klacht zullen indienen bij het klachtenmeldpunt van de luchthaven. Ze roepen hun inwoners op om hetzelfde te doen. "Samen vertegenwoordigen onze zes gemeenten ongeveer 100.000 inwoners", zegt Swiggers. "Door ook individuele klachten in te dienen, kan er meer gewicht aan de bezwaren worden geven."

Juridische procedure

In de omliggende gemeente Holsbeek ontstond begin deze week al het initiatief om een gezamenlijke juridische procedure te starten. "Zoals nog andere gemeenten in de buurt, kent Holsbeek al sinds het ontstaan van de Belgische luchtvaart geluidshinder door vliegtuigen", zegt burgemeester Hans Eyssen (CD&V). "Vaak vervelend, maar objectief gezien logisch: vliegtuigen landen en stijgen best tegen de windrichting in. De bijkomende hinder door 'Leuven rechtdoor' aanvaardt de gemeente absoluut niet", aldus Eyssen. "Een procedure die meer lawaai en een groter veiligheidsrisico voor onze inwoners met zich meebrengt, en bovendien nog eens lijnrecht tegen alle objectieve criteria ingaat, aanvaardt de gemeente niet", vult schepen van Milieu Dimitri Casteleyn (sp.a) aan. "We zullen ons daar dan ook met alle mogelijke middelen tegen verzetten."


Individuele klachten kunnen worden ingediend via de website www.airportmediation.be.