Extra maatregelen tegen brandgevaar

Zowat alle gemeenten in onze regio waarschuwen voor brandgevaar. Tal van kurkdroge graslanden en bermen kreunen onder de hitte en droogte. De droge wind zorgt ervoor dat de vegetatie nog voort uitdroogt. Daardoor is het risico op brandgevaar momenteel zeer hoog. Door de aanhoudende droogte en hitte geldt er zowat overal een totaalverbod op kampvuren of andere open vuren, vuurwerk en op het gebruik van onkruidbranders - en dit zowel op openbaar als privéterrein. Bij inbreuk op dit verbod kan er een proces-verbaal worden opgesteld. Barbecue-stellen dienen op een onbrandbare ondergrond geplaatst te worden zodat hete kolen geen grasbrand kunnen veroorzaken. Tijdens het barbecueën dienen eveneens blusmiddelen (poederblusser, emmer water, zand) te worden voorzien.


Omdat het afsluiten van al haar zanderige en brandgevoelige wandelwegen praktisch moeilijk haalbaar is, plaatste onder meer de gemeente Keerbergen waarschuwingsbordjes langs de betreffende paden. De heidegebieden Pommelsven en Kruisheide blijven er omwille van het brandgevaar gesloten. (SPK)