Plan Woonbossen legt groene gebieden vast

Het schepencollege van Kalmthout legt de laatste hand aan het plan Woonbossen. Eind september moet dit dossier op de gemeenteraad komen. Daarna volgt een openbaar onderzoek zodat iedere burger de kans heeft om zijn of haar mening te geven. "Met dit plan willen we het groene karakter van dat woongebied versterken", zegt schepen Jef Van den Bergh (CD&V). " In grote delen staan we bijvoorbeeld geen verkavelingen met nieuwe wegen meer toe en ook geen meergezinswoningen. We kijken er op toe dat historisch waardevolle gebouwen niet worden afgebroken. Groene elementen zoals dreven, lanen en parkjes moeten behouden blijven om het groene karakter van onze gemeente te vrijwaren. Het plan Woonbossen biedt ons ook de gelegenheid om de terreinen van de Scouts Heuvel, school Wilgenduin en de gebouwen van ACTA aan de Putsesteenweg te regulariseren." (VTT)