Izegem ontvangt SAVE-label voor verkeersveiligheid

De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen mocht deze week het SAVE-label uitreiken aan het stadsbestuur van Izegem. De vereniging zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. Het SAVE-charter werd ontwikkeld om steden aan te sporen een veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Dat bestaat uit zeven doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker. "De stad ondertekende reeds op 7 december 2016 het charter en daarmee gingen we het engagement aan om te werken aan een actieplan", duidt mobiliteitsschepen Kurt Himpe. "We krijgen nu als 67ste gemeente het SAVE-label omdat we ons actiejaar succesvol afgerond hebben. Zo is er een evaluatie van alle verkeersongevallen en hebben we vestigingen van lokale scholen bezocht om te onderzoeken of we de verkeersveiligheid in de schoolomgeving niet kunnen verhogen." (VDI)