"Activeer oude watertoren opnieuw"

De oude vlaswatertoren aan de Klare Grachtstraat.
Foto VDI De oude vlaswatertoren aan de Klare Grachtstraat.
Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) stelt voor om het voormalige waterleidingnet en de watertoren van de Verenigde Roters aan de Klare Grachtstraat opnieuw te activeren.

"Vorig jaar werd de provincie getroffen door grote waterschaarste en met dit waterleidingnet, dat van het kanaal Roeselare-Leie tot in Sint-Eloois-Winkel loopt, kunnen boeren water opzuigen." Het leidingsysteem werd reeds in 1958 door twaalf vlasondernemers aangelegd. Die moesten water aanleveren voor het warmwaterroten, een techniek bij het verwerken van vlas. Eind 2013 werd het systeem buiten werking gesteld.


"Heel wat boeren halen tijdens een periode van droogte water uit het kanaal. Door het reactiveren van het leidingsysteem kunnen landbouwers ten zuiden van het kanaal gemakkelijker aan water geraken, want door de klimaatwijziging is de kans op lange droge periodes zeer reëel", zegt provincieraadslid Himpe. "Na vorig jaar is het duidelijk dat we op verscheidene plaatsen in de provincie afnamepunten voor water zullen moeten voorzien. Er zal moeten onderzocht worden wat de kostprijs is om het systeem opnieuw te activeren en op welke manier dit opnieuw kan gerealiseerd en gefinancierd worden", besluit Himpe.


(VDI)