Voka betreurt vernietiging PRUP Reigersburg

De Kamer van Koophandel West-Vlaanderen (Voka) zegt erg ontgoocheld te zijn nu het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) "regionaal bedrijventerrein Reigersburg Ieper" door de Raad van State werd vernietigd. "Complexe regelgeving en procedures maken het in Vlaanderen momenteel erg moeilijk om nieuwe ontwikkelingen te realiseren", aldus algemeen directeur Bert Mons.

"Het is nochtans van essentieel belang voor de groei van de regio dat er voldoende ruimte komt om te ondernemen", aldus de directeur.


"Ieper staat in voor 30 procent van de werkgelegenheid in de Westhoek. Dat is goed voor 18.000 jobs. Voka roept daarom de provincie en het stadsbestuur van Ieper op om werk te maken van een oplossing. "Ofwel moet het PRUP Reigersburg hernomen worden ofwel moet er een volwaardig alternatief komen. Ook het dispuut tussen de grondeigenaars en de bevoegde overheden voor het lopende initiatief Hoge Akkerweg II van netto 4,3 ha in Vlamertinge zou zo snel mogelijk opgelost moeten worden. Er zijn ook bijkomende initiatieven nodig om op zijn minst aan de behoefte (22,9 ha) voor de subregio Ieper te kunnen voldoen tot 2027."


(CMW)