Vijverpark op site openluchtzwembad

PLAN WORDT VERDER UITGEWERKT NA OPMERKINGEN INWONERS

Een eerste schets van het vijverpark, die na twee participatiemomenten nog aangepast kan worden.
Stramien Een eerste schets van het vijverpark, die na twee participatiemomenten nog aangepast kan worden.
Het als monument beschermde openluchtzwembad in Ieper wordt een vijverpark. Zo staat het toch op een eerste schets dat het ontwerpbureau Stramien uit Antwerpen op tafel legt. Rekening houdend met opmerkingen van Ieperlingen zal het plan verder worden uitgewerkt.

In Huize Wieltjesgracht in Ieper kwamen maandagavond zo'n 100 mensen samen voor een participatiemoment over de toekomst van het voormalige openluchtzwembad van Ieper. Dat zwembad, dat in 1885 officieel werd geopend, sloot in 2001 de deuren omdat het niet meer voldeed aan de strenge milieunormen. In 2005 kreeg de site een horecazaak, maar nadat die failliet ging, zette de verloedering zich in. In 2009 werd het zwembad beschermd als monument. Vorig jaar werd een wedstrijd uitgeschreven met als doel een nieuwe invulling te geven aan de site. Het ontwerp van het Antwerps bureau Stramien kwam als winnaar uit de bus. Dat ontwerp werd nu voorgesteld aan de Ieperse bevolking en adviesraden met de bedoeling er verbeteringen aan te brengen.


"De meeste mensen begrijpen dat een nieuw openluchtzwembad op die plaats niet meer mogelijk is", aldus Iepers milieuambtenaar Lieven Stubbe. "Het is technisch heel moeilijk haalbaar en ook financieel is het eigenlijk niet meer realistisch. Het is voor ons vooral belangrijk dat de plek een nieuwe functie krijgt."


In het voorontwerp wordt gefocust op vier thema's: erfgoed, groen, recreatie en vooral water. "Het is bijvoorbeeld de bedoeling om de muren te laten staan, maar er wel gaten in te maken", aldus Christophe Lambrechts van Stramien. "Er zou een visuele link kunnen komen met de Menenpoort, zonder dat daar al te veel bomen moeten voor verdwijnen."


Het is in ieder geval het opzet om de Vestinggracht met de Wieltjesgracht, waarbij het water door het oude zwembad zou stromen, met elkaar te verbinden. "Ook kan er een park komen en kunnen we enkele plekjes inplanten waar de mensen tot rust kunnen komen, met een ligweide. Er is plaats voor recreatie en in dit alles is water de grote drager van het verhaal."

Het verwaarloosde openluchtzwembad.
Eric Flamand Het verwaarloosde openluchtzwembad.

Tweede voorstel

Met de input dat Stramien maandagavond kreeg, zal nu een tweede voorstel worden uitgewerkt, om ook dat plan aan de Ieperlingen voor te leggen. Pas daarna wordt het definitief ontwerp opgemaakt. Daarbij moeten ook nog een paar technische vragen worden opgelost, iets wat samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) moet gebeuren, want die is verantwoordelijk voor het waterbeheer. Als alles goed gaat, zou in de loop van volgend jaar met de bouw kunnen worden begonnen."