Tandje bij voor vermindering CO2-uitstoot

Volgens Iepers gemeenteraadslid Vera Lannoo (Groen) zal Ieper een tandje moeten bijsteken wil het zijn doelstelling 'vermindering CO2-uitstoot' bereiken.

Op 7 maart 2016 keurde de gemeenteraad in Ieper het Burgemeesterconvenant goed. "Dat is een uitgebreid plan om tegen 2020 te zorgen voor 20 procent minder CO2-uitstoot", verduidelijkt raadslid Vera Lannoo. "In dat plan was voorzien dat er na twee jaar een voorgangsplan moest komen. Voorlopig heeft de gemeenteraad echter geen inzage gekregen in de vooruitgang die ondertussen is geboekt. Volgens Lannoo zal Ieper een tandje moeten bijsteken. "In 2011 werd er in Ieper een totale uitstoot van 244.130 ton CO2 gemeten. Dat is 30 keer zoveel dan dat we met onze drie actiepunten bespaard hebben." De drie lopende actiepunten zijn: zonnepanelen op stadsgebouwen, doven van de openbare verlichting en stimuleren van verplaatsingen met de fiets of te voet. "Maar er worden nog verschillende zaken ondernomen om de CO2-reductie te bekomen", zegt schepen Jan Delie (N-VA). (CMW)