Stad tekent charter 'naar een toegankelijke gemeente'

De stad Ieper tekende net als 22 Vlaamse steden en gemeenten het charter 'Naar een toegankelijke gemeente'. Het initiatief van Inter (Agentschap Toegankelijk Vlaanderen) wil hiermee de lokale besturen ondersteunen bij de uitwerking van hun toegankelijkheidsbeleid. Ook Zonnebeke zette zijn handtekening. Een toegankelijke gemeente is een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie. Iedereen kan er comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd wonen, leren, werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich verplaatsen en ontspannen. Ook die inwoners met een zichtbare of onzichtbare beperking. Op 14 februari 2017 kwamen er 5 pilootgemeenten voor de eerste keer samen. Ze werkten samen aan een referentiekader, een zelfevaluatie en een charter 'naar een toegankelijke stad/gemeente'.


De gemeenten en Inter brachten in kaart wat er allemaal moet gebeuren om de integrale toegankelijkheid verder te verbeteren en te komen tot een sterker toegankelijkheidsbeleid.


De gemeenten die het charter ondertekenden, werken al langer aan hun integrale toegankelijkheid. Ze hebben namelijk allemaal een samenwerkingsovereenkomst met Inter. Door het kwaliteitstraject op te starten willen ze toegankelijkheid verder duurzaam inbedden in het gemeentelijk beleid. (CMW)