Prijs Historische Publicatie

De Ieperse Stedelijke Cultuurraad heeft de Prijs voor Historische Publicatie 2018 gelanceerd. "Auteurs die een publicatie schreven in verband met de geschiedenis van Ieper kunnen meedingen naar de prijs, die 1.250 euro bedraagt", aldus de cultuurraad.


"Naast de prijs kunnen ook aanmoedigingspremies worden toegekend. Het onderwerp kan ruim zijn, zolang het maar verband houdt met Ieper: historisch, archeologisch, biografisch, militair, ...


" Werken kunnen tot 20 juli 2018 worden ingediend. "Zowel monografieën als tijdschriftartikelen komen in aanmerking. Alle niet-gepubliceerde werken mogen meedingen. Indien het werk uitgegeven werd in een publicatie moet die dateren van na 31 december 2015.


De minimumlengte bedraagt 20 bladzijden tekst. Meer details kan men vinden in het volledig reglement dat kan worden opgevraagd via cultuurraad@ieper.be.


(CMW)