Nieuwe oeverplanten en een nieuwe plantendrijfmat

Op de vestingen in Ieper zijn speciale matten aangebracht om de waterkwaliteit te verbeteren. Om dezelfde reden zijn in Zillebekevijver oeverplanten gelegd.


"Al meer dan 8 jaar lang werkt de Ieperse milieudienst aan het herstel van de oever- en moerasplanten langs Zillebekevijver", zegt Lieven Stubbe van de dienst milieueducatie en landschapszorg. Oeverplanten zijn natuurlijke schuilplaatsen voor de vissen tegen predatoren. "En ruime oeverbeplanting is belangrijk in de strijd tegen de giftige blauwwieren", klinkt het. "Het aanplanten van waterplanten lukt niet altijd. Je hebt er een lage waterstand voor nodig. Dan zijn de oevers drooggevallen en is de plantzone voldoende breed om makkelijk te kunnen werken." Eind augustus zijn aan de achterkant van de vijver 3.500 moeras- en oeverplanten aangeplant. De recente aanplanting omvat een oeverlengte van ongeveer 90 meter lang en 10 tot 15 m breed."


Ook langs de harde oevers van de vestinggracht werd een nieuw stukje oevervegetatie ingericht. "Hier werkt de milieudienst al enkele jaren met zogenaamde drijfmatten waar waterplanten kunnen ingeplant worden.


De matten liggen in proefopstelling van 15 meter langs de buitenzijde van de Majoorgracht. (CMW)