Nieuw zwembad of toch maar Dikkebusvijver?

In 2001 sloot het openluchtzwembad de deuren. Het voldeed niet meer aan de milieuvoorschriften.
Foto EFW In 2001 sloot het openluchtzwembad de deuren. Het voldeed niet meer aan de milieuvoorschriften.
Behoort een nieuw openluchtzwembad nog tot de mogelijkheden? Veel partijen vinden van wel. Als locatie kiezen ze voor een plek naast het bestaande, overdekte zwembad. Maar zo'n openluchtbad kost wel handenvol geld. Andere partijen zien in de Dikkebusvijver een beter alternatief.

Katrien Desomer, lijsttrekker voor CD&V: "Nostalgie of niet, een zwembad op de vroegere locatie is technisch gezien niet mogelijk, er is ook geen parkeergelegenheid. Bij de laatste renovatie van het overdekt zwembad hebben we de buitenruimte vrijgehouden met het oog op een eventueelbuitenbad met speel- en waterpartijen. Deze piste blijft ook voor ons open", aldus Desomer.


Bernard Van Isacker, voorzitter van NV-A Ieper, heeft ook enkele ideeën. "De site van het openluchtzwembad is al bijna 150 jaar een plek voor de Ieperling om te ontspannen in en rond het water", aldus Van Isacker. "Bij het huidige zwembad kan er wel degelijk een openluchtzwembad bijgebouwd worden", klinkt het. "Die locatie heeft als groot voordeel dat er al redders aanwezig zijn, die dus ook buiten ingezet kunnen worden. Een andere optie is Dikkebusvijver. Het zou een mogelijkheid kunnen zijn om daar een zone af te bakenen voor wie wil zwemmen."

Emoties

"De sluiting van het openluchtzwembad heeft ontzettend veel emoties losgemaakt bij vele Ieperlingen", zegt Philip Bolle (sp.a). "Er zit een zekere nostalgie verborgen achter de oproep van inwoners voor een nieuw openluchtzwembad." Bolle zegt dat de stad de voorbije decennia een forse inhaalbeweging heeft gemaakt op vlak van modernisering van infrastructuur. "De Ieperlingen hebben dat betaald. Het wordt tijd om iets terug te geven in de vorm van een investering in ongedwongen plezier, zoals een openluchtzwembad."


Voor het Vlaams Belang moet een nieuw openluchtbad niet noodzakelijk. "Het mag, maar echt vragende partij zijn wij niet", zegt lijstrekker Nancy Six. "Het kostenplaatje mag niet vergeten worden. Zwemmen tijdens de zomermaanden mag dan wel leuk zijn, we moeten ons de vraag durven stellen of het de moeite loont om te investeren in een openluchtzwembad dat slechts enkele maanden in een jaar open is. Wij zouden veel liever investeren in een grondige renovatie van het overdekt zwembad." De partij vraagt zich eveneens af of een deel van Dikkebusvijver niet als zwemvijver kan worden gebruikt. Vlaams Belang stelt voor om de Ieperlingen zelf te laten beslissen over een openluchtzwembad via een referendum.


Open Ieper is nog steeds vragende partij voor een openluchtbad. Lijstrekker Emmily Talpe kaartte in het verleden al een paar keer aan dat het huidige stadsbestuur aanzienlijke subsidies had laten schieten. "Open Ieper stelde trouwens twee jaar geleden al voor om de Ieperling te bevragen over de aanpak van de site van het oude openluchtbad. Het plan voor de invulling vinden we een gemiste kans. Met alle respect voor de ontwerper, maar Ieper heeft geen nood aan een gemeenschappelijke tuin of vijverpark."

Te grote investering?

Groen is daar niet mee akkoord. "Wij kunnen ons heel goed vinden in de plannen die momenteel gemaakt worden voor de vroegere site van het openluchtzwembad. Een nieuw openluchtbad op een andere plaats zou maar een deel van het jaar kunnen gebruikt worden. Momenteel heeft Ieper een overdekt zwembad dat het hele jaar door voor een heel democratische prijs beschikbaar is. Hiernaast ook nog eens een openluchtzwembad, zou een grote investering zijn zowel wat betreft infrastructuur als personeel", zegt lijsttrekker voor Groen Jordy Sabels. Voor Groen is een openluchtzwembad dan ook geen prioriteit. Een zwemvijver is wel een optie: een deel van Dikkebusvijver of de Zillebekevijver, of ergens in het Vestingwater. (CMW)