Minigevangenis in binnenstad

AALMOEZENIER RICHT PROJECT OP VOOR INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

Yvan Thomas voor de Ieperse gevangenis.
Foto Eric Flamand Yvan Thomas voor de Ieperse gevangenis.
De Ieperse gevangenisaalmoezenier Yvan Thomas (56) wil een minigevangenis oprichten in de binnenstad, waarbij de integratie van gedetineerden centraal staat. "Door gevangenen te begeleiden in kleine groepjes, is er veel minder kans op recidivisme", klinkt het. De overheid steunt het idee en wil tegen 2020 over heel Vlaanderen 120 plaatsen voorzien in dergelijke transitiehuizen.

Yvan Thomas uit de Stationsstraat is directeur van dagcentrum De Pelgrim in Wulvergem, verbonden aan de evangelische kerk 'De Hoeksteen' en ondertussen is hij al zes jaar protestants-evangelisch aalmoezenier in de Ieperse gevangenis. Door jarenlang zelf tussen de gedetineerden door te brengen, is hij zich bewust van de nood aan een alternatieve begeleiding voor de gevangenen. "Het huidige model van internering is volledig achterhaald", zegt Thomas. "Criminelen worden geïsoleerd van de maatschappij en bijeengebracht in gesloten instellingen, waar ze door penitentiair beambten worden bewaakt. Ze krijgen er veel te weinig ondersteuning met het oog op een toekomstige integratie in de samenleving. Dat maakt dat bij een vrijlating de kans op recidivisme vrij groot is."

Nederland

Daarom zocht Thomas enkele jaren geleden voor het eerst contact met het ministerie van Justitie, met een voorstel om de nood aan een betere ondersteuning voor gevangenen aan te pakken. "Ik ben ervan overtuigd dat gedetineerden niet louter bewakers, maar bovenal begeleiders nodig hebben. In Scandinavië staat men op dit vlak al stukken verder. Daar werden de grootschalige gevangenissen afgebouwd en opgedeeld in kleine eenheden", zegt Thomas. "Ook in Nederland loopt al 35 jaar een project waarbij gedetineerden die het einde van hun straftijd uitzitten in kleine groepen worden bijeengebracht in transitiehuizen in de binnenstad en waar ze de nodige ambulante ondersteuning krijgen van mensen uit de sociale zorgsector en van ex-gevangenen."

Ex-gevangene

Samen met enkele enthousiastelingen heeft Thomas dan ook een werkgroep opgericht, waarmee hij ook hier zo'n alternatieve opvang voor gevangenen willen uitbouwen. "Onze vzw UIT-Stap bestaat onder meer uit jeugdwerkers, sociaal assistenten, aalmoezeniers en een ex-gevangene die de rol van 'ervaringsdeskundige' op zich neemt", beschrijft Thomas. "Wij hebben minister Geens ondertussen al kunnen overtuigen om samen een bezoek te brengen aan de Exodus-huizen in Nederland en nu hopen wij tegen het einde van volgend jaar te kunnen starten met een opvangcentrum in de regio. We zijn al volop op zoek naar een gepaste locatie en de kans bestaat dat wij, met de steun van de regering, een twintig- à dertigtal gedetineerden bijeen zullen mogen brengen in een aangepaste woning in de Ieperse binnenstad."

Ploegensysteem

De regering heeft zich intussen bereid verklaard om tegen 2020 minstens 120 plaatsen te voorzien in dergelijke transitiehuizen. "Momenteel worden de modaliteiten daarvoor uitgeschreven", zegt Thomas. "Ook vzw De Huizen uit Dendermonde en gelijkgestemden in Antwerpen en Oost-Vlaanderen werken mee aan het project. Maar wij stappen enkel mee in het verhaal onder onze voorwaarden. Zo willen wij niet louter werken met penitentiair beambten, maar met begeleiders die in een ploegensysteem twee leefeenheden van tien personen zouden bijstaan."

Om de hoek

Voor wie zich ongerust zou maken over het feit dat er binnenkort misschien gevangenen komen wonen in het huis om de hoek, wil Yvan dit nog kwijt: "Mensen zouden er van opkijken hoeveel ex-gedetineerden in hun dichte omgeving wonen. Geef ons de kans om hen op geestelijk en sociaal vlak klaar te stomen voor ze terug hun plaats moeten gaan zoeken in de vrije wereld. Dan doen wij er alles aan om een eventuele herintegratie te laten slagen."