Ieper sluit zich aan bij statiegeldalliantie

De stad Ieper sluit zich aan bij de statiegeldalliantie. Het blijkt immers dat een groot deel van zwerfvuil bestaat uit drankverpakkingen en blikjes. Zwerfvuil blijft ook in Ieper een groot probleem. Statiegeld kan er misschien voor zorgen dat de lege flesjes en blikjes worden ingeleverd en dus minder blijven rondslingeren. De statiegeldalliantie is een vereniging die zich inzet om druk uit te oefenen op de overheid om statiegeld in te voeren. De alliantie verenigt heel wat organisaties om zo aan te geven dat er een breed draagvlak is voor het invoeren is voor het invoeren van een systeem voor statiegeld. (CMW)