Heraanleg rotonde Potyze

De werken aan de rotonde aan de Potyze starten op 25 juni. "De rotonde is in slechte staat en moet dringend heraangelegd worden", klinkt het. "Er zijn verzakkingen en die laten we herstellen. Door de werken zal de rotonde van 25 juni tot aan het bouwverlof afgesloten zijn voor al het verkeer. Zowel de Potijzestraat, de Kruiskalsijdestraat als een deel van de Zonnebeekseweg zullen doodlopend zijn en worden beperkt tot plaatselijk verkeer." (CMW)