Gerechtelijke achterstand verminderd

De gerechtelijke achterstand in Oost- en West-Vlaanderen is teruggedrongen, mede door de daling van het aantal assisenzaken. Dat heeft de Gentse procureur-generaal Erwin Dernicourt gezegd. Het hof van beroep heeft de vrijgekomen capaciteit "nuttig besteed", aldus de procureur-generaal. "Het aantal hangende burgerlijke zaken is gedaald en de stock aan burgerlijke zaken is drastisch gedaald. Het aantal hangende correctionele zaken ook, en de stock aan nog in te leiden correctionele zaken is nu zelfs onbestaande. De categorie jeugd- en familiezaken volgt in grote lijnen dezelfde tendens. In de correctionele kamers kan men bezwaarlijk nog spreken van gerechtelijke achterstand." Dat er minder assisenzaken waren heeft te maken met de zogenaamde Potpourri-wetgeving. "In 2016 was er slechts sprake van één verwijzing naar assisen tegenover negen in 2015 en achttien in 2014", besluit Dernicourt. (JEW)