Eigenheerdstraat wordt schoolstraat

OOK MINDER PARKEERPLAATSEN NA HERINRICHTING

Na schooltijd loopt de Eigenheerdstraat vol met voetgangers en fietsers. Gemotoriseerd verkeer is er verboden.
Eric Flamand Na schooltijd loopt de Eigenheerdstraat vol met voetgangers en fietsers. Gemotoriseerd verkeer is er verboden.
De Eigenheerdstraat wordt een schoolstraat, waarbij zwakke weggebruikers voorrang hebben. Bij het begin en einde van de schooldag zal de straat, waar twee scholen gevestigd zijn, tijdelijk niet toegankelijk zijn voor auto's en motors. Er zouden wel enkele parkeerplaatsen verdwijnen. "Voor onze kleinkinderen die hier naar school gaan wordt het een stuk veiliger", zeggen enkele grootouders tevreden.

Het project werd maandagavond goedgekeurd op de gemeenteraad en voorziet in de herinrichting van de Eigenheerdstraat, gelegen tussen de Elverdingestraat en de De Steurstraat. Omdat er zich in de straat meerdere scholen bevinden, is het er op bepaalde momenten heel druk. De bedoeling is om de straat om te vormen tot een schoolstraat, waarbij de zwakke weggebruikers voorrang hebben. Tweemaal per dag, bij het begin en einde van de schooldag, wordt de straat dan tijdelijk afgezet voor gemotoriseerd verkeer, en dat gedurende een halfuur of een volledig uur.


"Het ontwerpplan bevat heel wat goede zaken", vindt raadslid Valentijn Despeghel (sp.a), die toch ook enkele bedenkingen heeft. "De buurtbewoners staan achter het principe van een schoolstraat, omwille van de verkeersveiligheid, maar de meerderheid heeft er geen rekening mee gehouden dat er in de straat drie scholen zijn. De leerlingen van vrije basisschool Lyceum/Heilige Familie hebben maandag bijvoorbeeld om 15.45 uur gedaan, terwijl de leerlingen van het Lyceum om 16 uur klaar zijn en die van de H.Familie dan weer pas om 16.50 uur. Wanneer de straat bij elk schooleinde een halfuur afgesloten wordt, is dat wel een hele tijd dat de straat niet toegankelijk is. Daarom stellen we voor om het einde van de schooldag te laten samenvallen voor de drie scholen. Zo wordt de overlast voor de buren tot een minimum beperkt."

Grootouders Therese Velghe en Christian Wicke.
Eric Flamand Grootouders Therese Velghe en Christian Wicke.

Mobiliteitsprobleem

Volgens burgemeester Jan Durnez (CD&V) geldt echter net het omgekeerde. "Wanneer er op hetzelfde moment 1.500 leerlingen de straat op gaan, ontstaat er pas een mobiliteitsprobleem", denkt hij. Ook Yves Carton, adjunct-directeur van de Heilige Familie, is niet meteen voor dat idee te vinden. "De scholen zijn niet elke dag op hetzelfde moment klaar. Het is nog een beetje afwachten hoe alles zal verlopen, maar het principe van een schoolstraat is wel goed."


Ook Mia Ingelaere, directeur van de Vrije Basisschool Lyceum/Heilige Familie, juicht de invoer van de schoolstraat toe. "Begin juni is er overleg geweest tussen de verschillende scholen. We hebben de plannen gezien en onze voorstellen tot verbetering kunnen geven. Zo hadden wij een opmerking over het verdwijnen van de voetpaden. We waren bang dat onze kinderen zouden moeten wegspringen voor fietsende scholieren."


Bij de mensen die hun kinderen gisteren kwamen ophalen, klonk vooral tevredenheid. "Voor de kleine kinderen is het een stuk veiliger", zeggen Therese Velghe en Christian Wicke, de grootouders van Charles (3) en Baptiste (7). "Soms rijden ze hier wel snel. De politie controleert wel, maar helemaal geen verkeer zou het probleem meteen oplossen."


Toch lokt het verdwijnen van de parkeerplaatsen ook wat kritiek uit. "Ik kom mijn zoontje pas om 17 uur ophalen en dan is het al wat minder druk. Voor mij is het dus jammer dat ik mijn auto verder moet parkeren", geeft Sadia Claeys uit Ieper toe. Ook Rosette Vandekerchove (78), die al haar heel leven in de Eigenheerdstraat woont, is niet tevreden. "Het verdwijnen van de parkeerplaatsen is niet goed voor de bewoners. Als je boodschappen gedaan hebt, is het niet leuk om je auto verderop te parkeren. Ik heb hier trouwens nog nooit een ongeval gezien met een scholier. Het is wel al twee jaar wachten op het voetpad voor de deur", besluit ze.

Sadia Claeys.
Eric Flamand Sadia Claeys.