Drijvende matten blijken ideaal voor dieren en planten

De lange rij plantenmatten op de Zillebekevijver.
Foto Stad Ieper De lange rij plantenmatten op de Zillebekevijver.
Het proefproject met drijvende matten aan de oevers van de Majoorgracht en op Zillebekevijver, om meer water- en moerasplanten te ontwikkelen, blijkt een succes.

Bij de start van het proefproject in 2013 werden aan de binnenoever van de Majoorgracht, aan de Vestingen, tien drijvende eilandjes uitgezet. Die werden beplant met streekeigen moeras- en oeverplanten. "Ondertussen groeien die planten er hoog en breed op en in het water ontwikkelde zich een dicht netwerk van wortels", aldus Lieven Stubbe van de dienst milieu-educatie en landschapszorg. In 2015-2016 kwamen er nog eens 30 planteneilandjes bij. Die werden vastgemaakt aan eiken palen.


"En onlangs werd er ook een nieuwe lange drijfmat geïnstalleerd en beplant met 750 waterplanten", zegt Stubbe. "Rond de sterk uitgroeiende wortelzone ontwikkelen zich diertjes en organismen. De wortels pompen daarenboven meer zuurstof in het water en nemen stoffen op, waardoor de waterkwaliteit verbetert. Bovendien zijn die wortelstructuren een plek waarin insecten, amfibieën en vissen kunnen schuilen, voedsel vinden en zich kunnen voortplanten."


Ook Zillebekevijver heeft sinds 2015 'drijvende plantenoevers'. "In augustus van dit jaar hebben onze stadsdiensten nog een nieuwe drijfmat aangebracht. Het is de bedoeling om de achterzijde van de vijver volledig te laten ontwikkelen tot een plantenrijke natuurzone. De drijvende plantenmassa kan ook meehelpen in de strijd tegen de blauwwieren, omdat ze fosfaten opnemen uit het water." (CMW)