"Doortrekking A19 maakt Boezinge onleefbaar"

Actiegroep vreest voor verkeersdrukte als N369 expresweg wordt

Dominiek Segers, Wim Morlion en Filip Leroy van het actiecomité 'Geen Nieuwe Frontlijn door Boezinge en Zuidschote' vrezen dat drukker verkeer de figuurlijke afstand tussen de beide woonkernen van het dorp zal vergroten.
Eric Flamand Dominiek Segers, Wim Morlion en Filip Leroy van het actiecomité 'Geen Nieuwe Frontlijn door Boezinge en Zuidschote' vrezen dat drukker verkeer de figuurlijke afstand tussen de beide woonkernen van het dorp zal vergroten.
Het actiecomité 'Geen nieuwe frontlijn door Boezinge en Zuidschote' vraagt de overheid om de N369 niet om te vormen tot een expresweg. "De leefbaarheid van de dorpen komt in gevaar", waarschuwen de leden, die vrezen voor drukker verkeer in het centrum van Boezinge. De N369 wordt overwogen als alternatief tracé voor de doortrekking van de A19.

In Boezinge en Zuidschote hebben een aantal inwoners het actiecomité 'Geen nieuwe frontlijn door Boezinge en Zuidschote' opgestart. Voor de doortrekking van de A19 wordt overwogen om van de N369 een expresweg te maken. Zo zou de weg, die onder meer door het centrum van Boezinge loopt, veel meer verkeer moeten slikken. Bewoners van het dorp Boezinge worden erdoor van elkaar gescheiden.


Het gaat over de afstand vanaf de N38 tot over de dorpskern Boezinge. Ter hoogte van garage Vanderjeugt zou er dan een afbuiging worden gemaakt en een nieuwe weg aangelegd worden dwars door het landschap, die de verbinding maakt met de bestaande N8 net over de dorpskern van Woesten.

Een deel van de expresweg zou dwars door deze velden lopen. Ook dat ziet het comité niet zitten. "Om een minuut sneller van Veurne naar Ieper te raken, verliezen we vele hectaren landbouwgrond.".
Eric Flamand Een deel van de expresweg zou dwars door deze velden lopen. Ook dat ziet het comité niet zitten. "Om een minuut sneller van Veurne naar Ieper te raken, verliezen we vele hectaren landbouwgrond.".

Figuurlijke afstand

"Dit traject zou de leefbaarheid van onze dorpen heel zwaar belasten en zelfs onmogelijk maken", vertelt Wim Morlion, woordvoerder van de stuurgroep.


"Het mooie dorp Boezinge telt 2.100 inwoners, waarvan twee derden aan de ene zijde woont en een derde aan de andere zijde. Hoewel de N369 al jaren de scheiding vormt tussen beide dorpshelften, vormen we een hechte gemeenschap, dankzij onder meer de werking van de vele verenigingen, de school en lokale Unizo-afdeling. Door de omvorming van de N369 zou er meer verkeer door de kern rijden en de figuurlijke afstand tussen de twee woonkernen groter worden. Daarnaast zou Zuidschote worden geïsoleerd van de rest van Ieper."

Verlies landbouwgrond

Volgens de actievoerders werd de uiteindelijke doelstelling van het doortrekken van de A19, namelijk de 'ontsluiting van de Westhoek en de voltooiing van de ruit Veurne-Brugge-Kortrijk-Ieper', door de jaren heen onmogelijk gemaakt. Dat gebeurde onder meer door 'gebrek aan financiële middelen, en politiek getalm.'


"Als gevolg daarvan werden allerlei alternatieve tracés uitgedacht, waarvan geen enkele voldoet aan de doelstelling", klinkt het.


"Het zogeheten tracé 3 levert volgens eerdere studies slechts 1 minuut tijdwinst op tussen Ieper en Veurne. Die 60 seconden kunnen toch niet opwegen tegenover het verlies van vele hectaren landbouwgrond?" Vanavond organiseert het actiecomité om 19.30 uur een infovergadering over het onderwerp in zaal Ten Vrielande aan de Brugstraat in Boezinge.


Meer info vind je op: www.facebook.com/GeenNieuweFrontlijn.