“Dikkebusseweg: een gemiste kans voor de fietser?”

Hoe de Dikkebusseweg in Ieper er op dit moment uitziet.
Henk Deleu Hoe de Dikkebusseweg in Ieper er op dit moment uitziet.
Op sommige plaatsen is de Dikkebusseweg in slechte staat.
Henk Deleu Op sommige plaatsen is de Dikkebusseweg in slechte staat.
De Ieperse Fietsersbond is bang dat de heraanleg van de Dikkebusseweg een gemiste kans is voor de fietser. “We zijn het Agentschap voor Wegen en Verkeer en de stad Ieper dankbaar dat we zijn betrokken bij de heraanleg, maar helaas stellen we vast dat enkele van onze adviezen niet zijn opgenomen in de projectnota.”  

Voor de gewestweg Dikkebusseweg in Ieper werd een ontwerpplan op papier gezet. Werken dringen zich op, want hier en daar is de weg in slechte staat. Begin deze maand vond er een infomarkt plaats over de herinrichting van de Dikkebusseweg. Op de laatste gemeenteraad zei raadslid Miet Durnez (CD&V) het spijtig te vinden dat het niet om een overlegmoment ging, maar enkel over een infomoment. “Daarnaast hebben we inhoudelijke vragen bij de plannen”, zegt Durnez. “Er is grote bezorgdheid over de veiligheid van vele gebruikers. Zal er nog altijd snel worden gereden? De straat wordt immers nog rechter. Er zou een rechte baan komen van aan de bocht van de Omloopstraat tot aan het station, er komen minder ‘vertragingselementen’, zoals de versmalling door het parkeren in het stuk net over de Vier Koningen.” De CD&V-fractie in Ieper vraagt om een alternatief te bekijken voor fietsers en voetgangers. “Er zou een fietspad kunnen worden aangelegd parallel aan de straat. Wanneer je van Dikkebus komt, zou je dan niet op de straat, maar aan de achterkant van de huizen fietsen tot in de Pannenhuisstraat”, aldus Miet Durnez. “Vandaaruit kan via de Technische Dienst het fiets- en wandelpad worden voortgetrokken tot aan de Vaart.”

De Ieperse Fietsersbond stelt vast dat in de projectnota enkele belangrijke adviezen naar fietscomfort en fietsveiligheid niet zijn weerhouden. “We horen dat veel bewoners ontgoocheld zijn over dit plan. Vanaf het begin stelden we dat ook de bewoners beter vroeger betrokken worden om zich uit te spreken over de doelstellingen van de werken en de mogelijke scenario’s”, zegt Filip Boury, secretaris van de Fietsersbond Ieper en lid van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie Dikkebusseweg. “Uit analyses van de huidige situatie blijkt dat deze weg een snelheidsregime van 50 km per uur met gescheiden fietspaden zou moeten krijgen”, aldus Boury. “Het smalle wegprofiel maakt dit echter moeilijk haalbaar. In het scenario met gemengd verkeer hebben wij van in het begin voor 30 km per uur gepleit. Met een snelheidsverlaging van 50 naar 30 km per uur verliest de automobilist maximaal één minuut, maar de veiligheid en het comfort van de fietsers verhoogt aanzienlijk. Met een remafstand die bij regenweer tot twaalf meter korter is en het lagere snelheidsverschil tussen de fietsers en het andere verkeer, lijkt ons dit de enige juiste keuze”, gaat Filip Boury verder.

Daarnaast vraagt de Fietsersbond enkele flankerende maatregelen te voorzien. “Wij vragen om op een gedegen manier te onderzoeken of de ‘stop’ aan de Capucienenstraat – zoals die er tijdelijk was een poos geleden – een permanent karakter zou kunnen krijgen. Daarnaast suggereren wij om via asverschuivingen en aanplanting de maximumsnelheid van 30 km per uur af te dwingen. Belangrijk punt is de oversteek aan de Oude Vaart Komen-Ieper. Het wegdek zou daar bijvoorbeeld verhoogd kunnen worden en een opvallende kleur kunnen krijgen. Op verschillende beleidsniveaus heeft men de mond vol over fietsveiligheid, fietscomfort en het belang om meer mensen op de fiets te krijgen. In dit project kan men bewijzen dat het effectief menens is. Of wordt de Dikkebusseweg dan toch een gemiste kans voor de fietser?” aldus nog Filip Boury.

Schepen Ives Goudeseune (sp.a) zegt dat de heraanleg van de weg wel degelijk als een prioriteit wordt aanzien, gezien de slechte staat van het wegdek, het beperkte zicht ter hoogte van de kruispunten en ook in het kader van de optimalisatie van de fietsvoorzieningen.

“Het voorstel om een parallelle fietsdoorsteek te voorzien werd inderdaad ontvangen en dit zal verder onderzocht worden naar technische, juridische en financiële haalbaarheid”, aldus de schepen. “Wat de snelheid betreft, voorziet het plan nu een snelheidremmende poort ter hoogte van de grens bebouwde kom. Verder wordt voorgesteld om de huidige, brede asfaltstrook waar tevens op geparkeerd wordt, te versmallen en de parkeerstroken eventueel aan te leggen in kasseien. Samen met groenvoorzieningen en suggestiestroken zou het huidig wegbeeld hierdoor sterk kunnen worden versmald.”
2 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Johan Gert

    Ik blijf het herhalen: auto is koning in Ieper, de fietser kan zijn plan trekken

  • Will Himpe

    Gaat het om adviezen, of verdekte eisen !! Gaat het om fietsers en niet meer voor de anderen !!!

Video