Eindelijk veilig stappen en trappen over hele Liniefietsweg

Burgemeester Geert Daems, gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van W&Z en medewerkers van W&Z poseren op de Liniebrug.
Foto W&Z / RV Burgemeester Geert Daems, gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van W&Z en medewerkers van W&Z poseren op de Liniebrug.
Met de Liniebrug en de bijhorende Liniefietsweg over de Grote Nete is er eindelijk een veilige fietsverbinding tussen Hulshout en deelgemeente Houtvenne. Inwoners kunnen zo sneller en veiliger van Hulshout naar Houtvenne en omgekeerd fietsen en wandelen. Het kostenplaatje bedraagt om en bij de 200.000 euro.

De nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over de Grote Nete is al in 2016 op zijn plaats gelegd. Daarna volgde de aanleg van de Liniefietsweg, een fietsverbinding van 800 meter waar de brug deel van uitmaakt.


Nu al die werken achter de rug zijn, worden de brug en het fietspad officieel in gebruik genomen. Burgemeester Geert Daems (CD&V) en Chris Danckaerts, gedegeleerd bestuurder van W&Z, fietsten de brug en het fietspad feestelijk in.


De nieuwe brug en het fietspad lossen een belangrijk fietsknelpunt in de omgeving op, volgens burgemeester Geert Daems. "De brug is onderdeel van de Liniefietsweg. Die fietsverbinding is 800 meter lang en loopt door de gemeente Hulshout. Voortaan is er eindelijk een snelle, mooie én veilige rechtstreekse fietsverbinding tussen Hulshout en haar deelgemeente Houtvenne."

Geen excuus meer

Volgens Joost Verhaegen (CD&V), schepen van Openbare Werken, zal de brug een stimulans zijn voor het fietsverkeer. "Inwoners hebben nu geen excuus meer om de fiets op stal te laten. We hopen dat ze volop gebruik gaan maken van de verbinding om zich bijvoorbeeld naar het Woonzorgcentrum Ter Nethe, het industriepark en het gemeentelijk sportpark te begeven."

Gedeelde kosten

Waterwegen en Zeekanaal NV en de gemeente Hulshout hebben elk de helft betaald van de investering van 200.000 euro in de fietsverbinding. (WDH)