Koterij in natuurgebied Doode Bemde verdwijnt

Tie Roefs met enkele van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud beginnen aan de opkuis.
Foto Stefan Van de Weyer Tie Roefs met enkele van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud beginnen aan de opkuis.
De provincie Vlaams-Brabant en de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) gaven de aftrap van de afbraak van verlaten weekendchalets in het natuurreservaat De Doode Bemde. Het gaat om vervallen koterij waarvoor nooit een vergunning werd afgeleverd en het natuurgebied ontsiert.

In de Doode Bemde begon het eerste natuurbeheer sinds de jaren tachtig. Toen stonden er ruim tachtig van zulke weekendverblijven. Die heeft de VHM systematisch gekocht en ontmanteld. Ondertussen blijven er nog zeven over. De afbraak van de koterij in Rwanda, een perceel van zo'n 14 are naast De Dijle in Neerijse, begon dinsdagmiddag. De benaming "Rwanda" voor dit perceel met drie zonevreemde en grotendeels illegale constructies verwijst naar de vroegere eigenaar die langere tijd in Rwanda zou verblijven. Daarna zijn er nog vier te gaan.


De Doode Bemde is één van de meest betekenisvolle en best ontwikkelde en vrijwel natuurlijke valleisystemen in Vlaanderen. Het zit met bijna 270 ha in de top drie van de grootste natuurreservaten in Vlaams-Brabant. Het is een Vlaams en Europees beschermd natuurgebied.


"De terreinbeheerploeg van de Doode Bemde zal deze constructies afbreken en de percelen in hun oorspronkelijke staat herstellen. Zo kan de natuur opnieuw maximaal tot haar recht komen," zegt Tie Roefs (Groen), gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. De terreinploeg staat in voor het beheer van het natuurreservaat en kan al twintig jaar rekenen op de steun van de provincie Vlaams-Brabant. (SVDL)