Tweede infomoment Vlekkenplan

Het zogenoemde 'Vlekkenplan' dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van Hove werd gisteren opnieuw voorgesteld aan de inwoners van Hove in zaal Da Capo. Op 27 juni lichtte het bestuur de draagwijdte en inhoud van de plan al toe. Gisteren was er een terugkoppeling naar de inwoners van wat het bestuur en het studiebureau toen hebben opgevangen van de aanwezige Hovenaars. "Door bovenlokale beslissingen werd onze groene gemeente Hove voor vijftig procent mee ingedeeld in het het grootstedelijk gebied Antwerpen", klinkt het bij het bestuur. "Daardoor is er een groeiende nood aan woningen en moeten bestaande woongebieden verdicht worden. Het Vlekkenplan moet ervoor zorgen dat de woonkwaliteit en leefkwaliteit in evenwicht blijft met het toelaten van verhoogde bouwdichtheid." (BSB)