Deskundige aangesteld in zaak tegen MPI Ter Engelen

In de zaak die een ouderpaar uit Oostende aanspande tegen MPI Zorgcentrum Maria Ter Engelen heeft de strafrechter opnieuw een deskundige aangesteld. De ouders sleepten het MPI en school Heuvelzicht voor de rechter nadat hun dochter B. er op 23 april 2012 een schedelbasisfractuur opliep. De feiten werden onderzocht maar de schuld van het MPI kon niet aangetoond worden en de zaak werd na 4 jaar geseponeerd. Daarop gingen de ouders op eigen houtje verder. "Er is íets gebeurd, wij willen antwoorden", spraken de ouders. De rechter oordeelde nu dat ze nog niet genoeg gegevens heeft om te oordelen. Ze stelde een deskundige aan die B. opnieuw zal onderzoeken. De dokter moet nagaan of de letsels die ze opliep inderdaad afkomstig kunnen zijn van een val toen, en wat haar toestand nu is. Het MPI wil nog steeds de vrijspraak. De zaak gaat verder op 27 april. (JHM)