210.000 euro aan geldboetes voor verontreiniging van bodem en oppervlaktewater

De vergistingsinstallatie van mestverwerkend Lavrijsen.
Mine Dalemans De vergistingsinstallatie van mestverwerkend Lavrijsen.
Een landbouwbedrijf uit Houthalen-Helchteren, een BVBA rond een biogasinstallatie en een 56-jarige Nederlander die de zaakjes leidde, moeten samen een geldboete van 210.000 euro betalen. Door hun jarenlang toedoen raakte de bodem en het oppervlaktewater van twee beken rond zijn bedrijf onwetmatig verontreinigd.

Beklaagde baat een akkerbouwbedrijf en varkenshouderij uit. Er ligt ook een biogasinstallatie en op hetzelfde adres is de Nederlander ook actief als erkent mestvoerder en exploiteert hij een mestverzamelpunt. In de onmiddellijke nabijheid van zijn onderneming werd in 2013 een achteruitgang vastgesteld van de waterkwaliteit in het brongebied van de nabij gelegen Zwarte Beek, veroorzaakt door een verhoging van nitraten in het water, afkomstig van landbouwactiviteiten. Een onderzoek werd geopend en uit staalnamen bleken zeven van de twaalf bemonsterde percelen een overschrijding van de drempel te kennen. Zes van de gronden behoorden toe of werden gebruikt door de Nederlander. Later werd hetzelfde vastgesteld op vijf van zijn andere gronden.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en vzw Natuurpunt stelden zich burgerlijke partij. Beklaagde werd ervan beschuldigd de waarden van de dierlijke mest en digestaat systematisch hoger te laten liggen dan op de mesttransportdocumenten aangegeven. Dit met een niet toegelaten verontreiniging door nitraten in het grondwater alsook in het oppervlaktewater van de Zwarte Beek en de Bolissenbeek tot gevolg.

Incident in vergistingssilo’s 

In 2013 deed er zich ook een incident voor in twee grote vergistingssilo’s. De inhoud, bestaande uit organische substanties, is zodanig hevig en op overmatige wijze beginnen gisten en schuimen dat de silo’s zijn gaan overschuimend en de kolkende gistende inhoud onder druk uit de silo’s is weggevloeid. Deze afstroom kwam dan weer terecht in de akkers en het water van de Bolliserbeek.

In 2014 heeft de deputatie de milieuvergunning geschorst voor een vergistingsinstallatie van het mestverwerkend bedrijf omdat het zware effecten op het milieu had. 500 meter verder ligt overigens vakantiepark Molenheide, maar daar zei men nooit last te hebben gehad.

Het landbouwbedrijf en de BVBA van de biogasinstallatie moeten elk een geldboete van 90.000 euro betalen. In persoon krijgt beklaagde een celstraf van twee maanden en een boete van 30.000 euro. Na onderzoek van een deskundige werd het bedrag van het voorschot van de herstelvordering op 9.000 euro bepaald. Op burgerlijk gebied dient er 2.500 euro te worden betaald aan Natuurpunt en 1 euro provisioneel aan VMM en ANB. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de schadeloosstelling van de door VMM en ANB gevorderde bedragen van respectievelijk 12.166 euro en 234.732,76 euro.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.