Stap dichter bij groot sportpark

360.000 EURO VOOR GYMHALPLANNEN STAD EN 'T SPAGAATJE

De sportsite zou aan het zwembad Sportoase en de voetbalterreinen van Hoogstraten VV komen.
Foto Vanderveken De sportsite zou aan het zwembad Sportoase en de voetbalterreinen van Hoogstraten VV komen.
Het lijkt er op dat turnvereniging 't Spagaatje en de stad hun plannen om samen een gymhal te bouwen, zullen kunnen realiseren. De club heeft een subsidie gekregen van net geen 360.000 euro. De hal moet komen achter het wzc Stede Akkers, waar hét sportpark van de Noorderkempen verrijst.

Er is al een tijdje vraag vanuit de gymnastiekwereld naar goede infrastructuur. 't Spagaatje en de stad dienden in maart van dit jaar een subsidieaanvraag 'bovenlokale sportinfrastructuur' in bij de Vlaamse Overheid. Nu is op basis van het verslag van de beoordelingscommissie beslist om het project 'Gymcomplex Hoogstraten' te selecteren en hiervoor een subsidie van maximaal 357.103 euro toe te kennen. Daarbij komt nog eens 150.000 euro van de provincie. De stad zelf wil 700.000 euro investeren. Het resterende deel van de geraamde kostprijs van 1,6 miljoen euro wordt door de sportclub betaald.


"Als we de hal kunnen realiseren, moeten we elders minder uren huren en daar komt dus ruimte vrij voor andere sporten", zeggen sportschepen Roger Van Aperen (N-VA) en burgemeester Tinne Rombouts (CD&V). "We hopen dat we binnen de drie jaar de hal gerealiseerd hebben."

Opluchting

Ook 't Spagaatje is opgelucht. "Het zal tegemoet komen aan alle noden die gymnasten uit de regio hebben geuit", zegt Dirk Schroë van 't Spagaatje. "Er komt naast een gymzaal ook een polyvalente zaal. In de gymzaal komen alle olympische toestellen voor dames- en herenturnen. We voorzien ook plaats voor tumbling en trampolinespringen. In de polyvalente zaal komt een spiegelwand met balletbarre. Daar zal ook kleutermateriaal aanwezig zijn. De zaal zal vooral dienen voor dans, multimove, yoga en seniorengym."


Rest alleen nog de vraag waar de hal moet komen. IOK onderzoekt of er ruimte is achter het woonzorgcentrum Stede Akkers en het Klein Seminarie in de omgeving van zwembad Sportoase. De stad bekijkt of er nog andere sportinfrastructuur in overweging moet genomen worden. "We houden rekening met verschillende ontwikkelingsscenario's om tot een echt sportpark te komen."

Indoortennishal

Naast het zwembad liggen er al een Finse piste en de voetbalvelden van Hoogstraten VV. Onlangs werd ook het idee geopperd om ergens in Hoogstraten een indoortennishal te bouwen omdat over enkele jaren de tennishal in de Achtelsestraat moet verdwijnen. Ze is overgekocht door een projectontwikkelaar die er wil verkavelen.