Opnieuw hommeles met verkaveling

De buurtbewoners uit de omgeving van de straten rond de Heilig Bloedlaan, Lodewijck De Konincklaan en Achtelsestraat wijzen naar het stadsbestuur om stappen te nemen in het dossier van de fel betwiste verkaveling/wegentracé in hun buurt. "De provincie heeft de beslissing rond het hele dossier verdaagd en wijst op het ontbreken van belangrijke stukken en het feit dat het besluit van het schepencollege haaks staat op dat van de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar", klinkt het bij de buurtbewoners. De voorzitter van de deputatie heeft dan ook aan alle betrokken partijen, zijnde de verkavelaar, het stadsbestuur en de beroepers-buurtbewoners, de opdracht gegeven om samen tot een gedragen oplossing te komen voor heel de buurt."


Met de geplande verkaveling zouden er 110 woningen bijkomen. In de toekomst komen er nog eens veertig appartementen bij op de locatie van café De Warande en nog eens 170 in een tweede verkaveling aan de Achtelsestraat. Dat betekent in plaats van de huidige 206 woningen niet minder dan 526 woningen. "Het initiatief ligt nu bij het stadsbestuur, want zij zijn immers de bevoegde instantie die verantwoordelijk is voor een goede en duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Het is hun opdracht om samen met de buurtbewoners en de verkavelaar naar een oplossing te zoeken waarbij de verkeersleefbaarheid in deze omgeving ook in de toekomst wordt verzekerd." (VTT)