OCMW verkoopt lap grond aan De Mandel

Het OCMW van Hooglede heeft een perceel grond dat achter de kerk van Sleihage ligt, verkocht aan sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel. Het gaat om een woonuitbreidingsgebied van circa 12.500 vierkante meter. Volgens OCMW-voorzitter Dimitri Carpentier (Allen 8830) is het niet aangewezen om zo'n oppervlakte zelf te ontwikkelen, vandaar de verkoop. Naar schatting kunnen er op termijn minstens een dertigtal sociale woningen worden opgetrokken. De verkoop bracht het OCMW 562.500 euro op. (SVR)