Bisschop weer mild voor 'pedopriester'

JEROEN C. (50) MOCHT NA KLACHT NOG ANDERHALF JAAR BLIJVEN WERKEN

Jeroen C., parochiepriester in het West-Vlaamse Menen, is nu preventief geschorst.
Foto Jos Jeroen C., parochiepriester in het West-Vlaamse Menen, is nu preventief geschorst.
Na de recente commotie rond de Middelkerkse pastoor Tom F. heeft de Brugse bisschop Jozef De Kesel een andere priester preventief geschorst. De klacht tegen Jeroen C. (50) uit Hooglede dateert al van mei 2013, maar hij mocht al die tijd verder blijven werken. "Hij had wel een omgangsverbod met jongeren", zegt het bisdom.

Het slachtoffer van Jeroen C. stapte in mei 2013 naar het Opvangpunt voor Slachtoffers van Seksueel Misbruik. Hij vertelde er dat hij begin jaren 2000 misbruikt was geweest door de toenmalige priester van de Menense parochies Sint-Franciscus en Sint-Vedastus. Als minderjarige zou hij de geestelijke hulp hebben gevraagd bij een schooltaak. Jeroen C. zou daarvan geprofiteerd hebben. Het parket van Kortrijk wil enkel kwijt dat het een onderzoek voert over aanranding met geweld en verkrachting. Volgens onze informatie legde Jeroen C. gedeeltelijke bekentenissen af. Hij spreekt echter over seksueel contact met wederzijdse toestemming.


Het Opvangpunt speelde de klacht onmiddellijk door aan het bisdom Brugge. "Er werd vastgesteld dat het om een niet-verjaard feit ging. Daarom bezorgden wij de klacht dezelfde dag nog aan justitie", zegt Peter Rossel van het bisdom Brugge. Volgens hem vroeg het gerecht het onderzoek niet te "doorkruisen".

Herbenoeming

Het advies van het Opvangpunt aan het bisdom Brugge luidde: houd Jeroen C. uit de buurt van jongeren - dat is de minimumsanctie. "De bisschop verbood hem uitdrukkelijk alle activiteiten met jongeren. Dat werd schriftelijk bevestigd", zegt Peter Rossel van het bisdom. "Er werd ook geadviseerd om het resultaat van het onderzoek af te wachten. Twee maal hebben we aan de gerechtelijke instanties gevraagd wanneer we een antwoord zouden krijgen. Er werd telkens geantwoord dat het onderzoek nog liep."


Het bisdom geeft toe dat het zijn mening over priester Jeroen C. herzag na de recente commotie rond Tom F., de 40-jarige pastoor die seksueel misbruik van een minderjarige had bekend en recent toch werd herbenoemd tot pastoor van Middelkerke. Door alle kritiek zette Tom F. uiteindelijk zelf een stap opzij.


"Na de gebeurtenis in Middelkerke heeft bisschop Jozef De Kesel op 3 november het Opvangpunt gevraagd om samen te komen en het advies opnieuw te bekijken. Dat is afgelopen maandag gebeurd. Op basis daarvan heeft de bisschop dezelfde dag beslist tot een preventieve schorsing in afwachting van een definitieve uitspraak in het onderzoek."

Hoge functie

"Eigenlijk heeft justitie ons altijd aangeraden zo weinig mogelijk te doen tijdens het onderzoek", zegt Tine Van Belle, coördinatrice van het Opvangpunt. "Met tegenzin hebben we ons daaraan gehouden. De bisschop had ook veel liever meteen ingegrepen." Volgens Van Belle wilde het slachtoffer aanvankelijk niet dat ze zijn klacht overmaakten aan het gerecht. "Maar dat kunnen wij niet. Wij zijn daartoe verplicht. Uiteindelijk heeft het slachtoffer zich daar schriftelijk mee verzoend."


Jeroen C. wilde gisteren niet reageren. De man werd tot priester gewijd in 1989. Hij is jurist en heeft ook een hoge functie in de kerkelijke rechtbank. (BJM/CMW/LSI)