Slechts acht ongevallen met lichamelijk letsel in 2017

De gemeente Holsbeek noteerde in 2017 acht verkeersongevallen met lichamelijk letsel. Daarmee zet de dalende trend zich verder. In 2000 werden er nog 33 genoteerd. "Met slechts acht ongevallen voor ongeveer 10.000 inwoners scoort Holsbeek ook in een bredere vergelijking als een bijzonder verkeersveilige gemeente. Het nationale gemiddelde is 36 letselongevallen per 10.000 inwoners. Holsbeek is dus vier keer zo veilig als de gemiddelde gemeente.Holsbeek doet sinds 2001 zeer grote inspanningen voor de aanleg van verkeersveilige wegen met degelijke voet- en fietspaden. Met het Ruggengraatproject pakt de gemeente àlle hoofdwegen van de gemeente aan. Dat beleid heeft duidelijk resultaat. Ook de toepassing van snelheidsregimes (30/50/70), bewustmaking met smileyborden, en tal van andere maatregelen, spelen een rol. Aangevuld met snelheidscontroles waar het moet en waar de politie het kan", vertelt burgemeester Hans Eyssen (CD&V). (ADPW)