OCMW organiseert behoefteonderzoek

Het OCMW organiseert samen met het onderzoeksbureau Toponderzoek een bevolkingsbevraging over enkele zorgthema's. Hiermee wordt er gepolst naar de concrete zorgbehoeften van de inwoners op de dag dat ze hier nood aan hebben.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt als insteek voor het meerjarenplan 2020-2025, dat in 2019 wordt opgemaakt. Het OCMW schrijft hierin acties uit die tegemoet komen aan de (toekomstige) zorgnoden en -verwachtingen.

Online deelnemen

De inwoners van Holsbeek ontvingen begin deze maand een papieren vragenlijst in de brievenbus dewelke ze nog tot en met 31 juli gratis kunnen terugsturen naar het OCMW. Online deelnemen kan ook via https://enquete.toponderzoek.com/holsbeek. Het OCMW richt zich met het onderzoek voornamelijk op inwoners die 40 jaar of ouder zijn, maar het staat iedereen vrij om deel te nemen.


Alle antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.


(ADPW)