Natte voeten na onweer: het moet stoppen

De bewoners van de Dutselstraat krijgen regelmatig met wateroverlast te kampen.
Vertommen De bewoners van de Dutselstraat krijgen regelmatig met wateroverlast te kampen.
Als het een keer zwaar regent, houden ze in Kortrijk-Dutsel hun hart al vast. Het water stroomt van de akkers naar beneden, de huizen in. De oorzaak ligt regelmatig bij boeren die op een 'foutieve' manier hun veld ploegen. Kan de gemeente daar niets aan doen?

Onder meer de inwoners van de Dutselstraat en Gobbelsrode krijgen regelmatig met wateroverlast te kampen. Het afstromen van water en slib zorgt niet zelden voor water en modder in de huizen. "Wat betreft de waterproblemen in Kortrijk-Dutsel grijpen wij in door beheersovereenkomsten met landbouwers op te stellen. Onze erosiecoördinator onderzoekt samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de mogelijkheden met de landbouwers. Daarnaast onderhandelt hij de overeenkomsten met hen. Op vele tientallen percelen zijn zo al maatregelen genomen om het afstromen van water en slib te beperken", vertelt burgemeester Hans Eyssen (CD&V). Dat is echter niet het enige. "Daarnaast doen we ook grotere ingrepen. Nadat we eerder al de waterproblematiek in Nieuwrode en Sint-Pïeters-Rode aangepakt hebben met de bouw van grote bufferbekkens, is nu Kortrijk-Dutsel aan de beurt. Sinds vorig jaar hebben we al een groot bufferbekken, eentje van 2.800 kubieke meter gemaakt op de Sluisbeekstraat. Dat bufferbekken voorkomt waterellende op Gobbelsrode. Onder de Bruul plaatsten we dan weer een nieuwe, ruimere koker om wateroverlast in het Kerkstraatje te helpen vermijden. Verderop in de bossen werd de Drogebeek grondig geruimd op ons aandringen, zodat het water beter weg kan", meldt Eyssen. "Voorts wordt er in de nabije toekomst een buffer voorzien op de Drogebeek, ter hoogte van de Leempoelstraat en een tweede buffer op de Drogebeek nabij de Poelweg. Voor de rest is er een aantal ingrepen gepland op de akkers boven de Dutselstraat, Uitweg en Lindestraat. Daar gaat het om de buffering en het slib tegenhouden door middel van een erosiewal of strowal. Er is nog een tweede bufferbekken voorzien op de Sluisbeekstraat en tot slot zou er nog een bufferbekken op de Meidries, boven de Lindestraat-Dutselhoek moeten komen", zo meldt Eyssen nog.


(ADPW)